Rasfoire documente

Regulamentul 343/28-feb-2019 de acordare a unor derogări de la articolul 1 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1924/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind menţiunile nutriţionale şi de sănătate înscrise pe produsele alimentare pentru utilizarea anumitor descriptori generici

publicat in Jurnalul Oficial 62L din 2019

Decizia 3/JP/2018/25-ian-2019 a Comitetului mixt instituit prin Acordul de recunoaştere reciprocă dintre Comunitatea Europeană şi Japonia în legătură cu înregistrarea organismelor de evaluare a conformităţii în anexa sectorială privind echipamentele terminale de telecomunicaţii şi echipamentele radio [2019/347]

publicat in Jurnalul Oficial 62L din 2019

Decizia (PESC) 2019/346/28-feb-2019 de numire a Reprezentantului Special al Uniunii Europene pentru drepturile omului

publicat in Jurnalul Oficial 62L din 2019

Decizia (PESC) 2019/345/22-feb-2019 de prelungire a mandatului şefului misiunii PSAC a Uniunii Europene în Mali (EUCAP Sahel Mali) (EUCAP Sahel Mali/1/2019)

publicat in Jurnalul Oficial 62L din 2019

Regulamentul 344/28-feb-2019 privind nereînnoirea aprobării substanţei active etoprofos, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind introducerea pe piaţă a produselor fitosanitare, şi de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei

publicat in Jurnalul Oficial 62L din 2019