Rasfoire documente

Regulamentul 200/09-feb-2018 de modificare a Regulamentului (UE) 2016/44 al Consiliului privind măsuri restrictive având în vedere situaţia din Libia

publicat in Jurnalul Oficial 38L din 2018

Decizia 1/16-mai-2017 privind adoptarea regulamentului său de procedură [2018/204]

publicat in Jurnalul Oficial 38L din 2018

Notificare din 10-feb-2018 privind aplicarea cu titlu provizoriu a Acordului de parteneriat economic între Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi statele părţi la APE din SADC, pe de altă parte

publicat in Jurnalul Oficial 38L din 2018

Regulamentul 197/09-feb-2018 privind punerea în aplicare a articolului 9 din Regulamentul (CE) nr. 1183/2005 de instituire a anumitor măsuri speciale împotriva persoanelor ale căror acţiuni încalcă embargoul asupra armelor impus Republicii Democratice Congo

publicat in Jurnalul Oficial 38L din 2018

Regulamentul 198/07-feb-2018 de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 716/2012 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

publicat in Jurnalul Oficial 38L din 2018

Regulamentul 199/09-feb-2018 de refuzare a autorizării unei menţiuni de sănătate înscrise pe produsele alimentare, alta decât cele care se referă la reducerea riscului de îmbolnăvire şi la dezvoltarea şi sănătatea copiilor

publicat in Jurnalul Oficial 38L din 2018

Decizia 201/23-ian-2018 privind poziţia care urmează să fie adoptată în numele Uniunii în cadrul Comitetului mixt de facilitare a eliberării vizelor instituit în temeiul Acordului dintre Uniunea Europeană şi Republica Azerbaidjan privind facilitarea eliberării vizelor, în ceea ce priveşte adoptarea regulamentului său de procedură

publicat in Jurnalul Oficial 38L din 2018

Decizia (PESC) 2018/202/09-feb-2018 privind punerea în aplicare a Deciziei 2010/788/PESC privind adoptarea de măsuri restrictive împotriva Republicii Democratice Congo

publicat in Jurnalul Oficial 38L din 2018

Decizia (PESC) 2018/203/09-feb-2018 privind punerea în aplicare a Deciziei (PESC) 2015/1333 privind măsuri restrictive având în vedere situaţia din Libia

publicat in Jurnalul Oficial 38L din 2018

Decizia 1/18-mai-2017 privind adoptarea regulamentului său de procedură [2018/205]

publicat in Jurnalul Oficial 38L din 2018

Decizia 1/15-iun-2017 privind adoptarea regulamentului său de procedură [2018/206]

publicat in Jurnalul Oficial 38L din 2018

Rectificare din 10-feb-2018 la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/366 al Comisiei din 1 martie 2017 de instituire a unei taxe compensatorii definitive pentru importurile de module fotovoltaice pe bază de siliciu cristalin şi componentele lor cheie (şi anume celule) originare sau expediate din Republica Populară Chineză, în urma unei reexaminări efectuate în perspectiva expirării măsurilor în conformitate cu articolul 18 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2016/1037 al Parlamentului European şi al Consiliului şi de încheiere a anchetei de reexaminare intermediară parţială în temeiul articolului 19 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2016/1037

publicat in Jurnalul Oficial 38L din 2018

Rectificare din 10-feb-2018 la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1570 al Comisiei din 15 septembrie 2017 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/366 şi a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/367 de instituire a unei taxe compensatorii şi antidumping definitive pentru importurile de module fotovoltaice pe bază de siliciu cristalin şi componentele lor cheie (şi anume celule) originare sau expediate din Republica Populară Chineză şi de abrogare a Deciziei de punere în aplicare 2013/707/UE de confirmare a acceptării unui angajament oferit în legătură cu procedurile antidumping şi antisubvenţie privind importurile de module fotovoltaice pe bază de siliciu cristalin şi componentele lor cheie (şi anume celule) originare sau expediate din Republica Populară Chineză pentru perioada de aplicare a măsurilor definitive

publicat in Jurnalul Oficial 38L din 2018