Rasfoire documente

Regulamentul 188/21-nov-2017 de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 1394/2014 de stabilire a unui plan privind aruncarea capturilor înapoi în mare pentru anumite activităţi de pescuit pelagic în apele de sud-vest

publicat in Jurnalul Oficial 36L din 2018

Regulamentul 189/23-nov-2017 de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 1395/2014 de stabilire a unui plan privind aruncarea capturilor înapoi în mare pentru activităţile de pescuit de anumite specii pelagice mici şi activităţile de pescuit pentru scopuri industriale în Marea Nordului

publicat in Jurnalul Oficial 36L din 2018

Regulamentul 190/24-nov-2017 de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 1393/2014 de stabilire a unui plan privind aruncarea capturilor înapoi în mare pentru anumite activităţi de pescuit pelagic în apele de nord-vest

publicat in Jurnalul Oficial 36L din 2018

Regulamentul 191/30-nov-2017 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/98 al Comisiei privind punerea în aplicare a obligaţiilor internaţionale ale Uniunii, astfel cum sunt menţionate la articolul 15 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului, în cadrul Convenţiei internaţionale pentru conservarea tonului din Oceanul Atlantic, în ceea ce priveşte stocurile de peşte-spadă din Marea Mediterană

publicat in Jurnalul Oficial 36L din 2018

Regulamentul 192/08-feb-2018 de modificare a anexei VII la Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte laboratoarele de referinţă ale UE în domeniul contaminanţilor din hrana pentru animale şi produsele alimentare

publicat in Jurnalul Oficial 36L din 2018

Decizia 193/07-feb-2018 de autorizare a unor laboratoare din Brazilia şi Federaţia Rusă să efectueze teste serologice de control al eficacităţii vaccinurilor antirabice la câini, pisici şi dihori domestici

publicat in Jurnalul Oficial 36L din 2018

Decizia (UE, Euratom) 2018/194/08-feb-2018 de stabilire a unor modele pentru situaţia conturilor privind drepturile asupra resurselor proprii şi a unui formular pentru rapoartele privind sumele nerecuperabile corespunzătoare drepturilor asupra resurselor proprii în temeiul Regulamentului (UE, Euratom) nr. 609/2014 al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 36L din 2018

Decizia (UE, Euratom) 2018/195/08-feb-2018 de stabilire a formularelor pentru raportarea fraudelor şi a neregulilor care afectează drepturile asupra resurselor proprii tradiţionale, precum şi pentru raportarea inspecţiilor efectuate în materie de resurse proprii tradiţionale în temeiul Regulamentului (UE, Euratom) nr. 608/2014 al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 36L din 2018

Rectificare din 09-feb-2018 la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/12 al Consiliului din 8 ianuarie 2018 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/1509 privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene

publicat in Jurnalul Oficial 36L din 2018

Rectificare din 09-feb-2018 la Decizia de punere în aplicare (PESC) 2018/16 a Consiliului din 8 ianuarie 2018 privind punerea în aplicare a Deciziei (PESC) 2016/849 privind măsuri restrictive împotriva

publicat in Jurnalul Oficial 36L din 2018