Rasfoire documente

Regulamentul 186/07-feb-2018 de instituire a unei taxe antidumping definitive şi de percepere definitivă a taxei provizorii instituite la importurile de anumite tipuri de oţeluri rezistente la coroziune originare din Republica Populară Chineză

publicat in Jurnalul Oficial 34L din 2018

Regulamentul 182/07-feb-2018 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1126/2008 de adoptare a anumitor standarde internaţionale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte Standardul Internaţional de Contabilitate 28 şi Standardele Internaţionale de Raportare Financiară 1 şi 12

publicat in Jurnalul Oficial 34L din 2018

Regulamentul 183/07-feb-2018 privind refuzul de autorizare a formaldehidei ca aditiv pentru hrana animalelor aparţinând grupelor funcţionale conservanţi şi amelioratori ai condiţiilor de igienă

publicat in Jurnalul Oficial 34L din 2018

Regulamentul 184/07-feb-2018 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 în ceea ce priveşte prelungirea perioadelor de aprobare a substanţelor active FEN 560 (denumită, de asemenea, schinduf sau pudră din seminţe de schinduf) şi fluorură de sulfuril

publicat in Jurnalul Oficial 34L din 2018

Regulamentul 185/07-feb-2018 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 în ceea ce priveşte condiţiile de aprobare a substanţei active penflufen

publicat in Jurnalul Oficial 34L din 2018

Decizia 187/06-feb-2018 de modificare a anexei II la Decizia 2008/185/CE în ceea ce priveşte aprobarea programului de control pentru eradicarea bolii Aujeszky pentru regiunea Emilia-Romagna din Italia

publicat in Jurnalul Oficial 34L din 2018