Rasfoire documente

Decizia 2071/24-oct-2018 privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului general al Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2016, secţiunea II - Consiliul European şi Consiliul

publicat in Jurnalul Oficial 331L din 2018

Rezolutia 2072/24-oct-2018 conţinând observaţiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului general al Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2016, secţiunea II - Consiliul European şi Consiliul

publicat in Jurnalul Oficial 331L din 2018

Decizia 2073/24-oct-2018 privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Biroului European de Sprijin pentru Azil aferent exerciţiului financiar 2016

publicat in Jurnalul Oficial 331L din 2018

Rezolutia 2074/24-oct-2018 conţinând observaţiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Biroului European de Sprijin pentru Azil aferent exerciţiului financiar 2016

publicat in Jurnalul Oficial 331L din 2018

Decizia 2077/20-dec-2018 de modificare a Deciziei de punere în aplicare 2013/53/UE de autorizare a Regatului Belgiei să introducă o măsură specială de derogare de la articolul 285 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată

publicat in Jurnalul Oficial 331L din 2018

Decizia 2078/21-dec-2018 de modificare a Deciziei 2014/512/PESC privind măsuri restrictive având în vedere acţiunile Rusiei de destabilizare a situaţiei în Ucraina

publicat in Jurnalul Oficial 331L din 2018

Decizia 2079/19-dec-2018 privind aprobarea funcţiei de rulare liberă cu motorul la ralanti ca tehnologie inovatoare de reducere a emisiilor de CO2 generate de autoturisme, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 443/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 331L din 2018

Decizia 2068/29-nov-2018 privind semnarea, în numele Uniunii, a Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil dintre Uniunea Europeană şi Regatul Maroc, a protocolului său de punere în aplicare şi a schimbului de scrisori care însoţeşte acordul

publicat in Jurnalul Oficial 331L din 2018

Regulamentul 2069/20-dec-2018 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1387/2013 de suspendare a taxelor vamale autonome prevăzute în Tariful vamal comun pentru anumite produse agricole şi industriale

publicat in Jurnalul Oficial 331L din 2018

Regulamentul 2070/20-dec-2018 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1388/2013 privind deschiderea şi modul de gestionare a unor contingente tarifare autonome ale Uniunii pentru anumite produse agricole şi industriale

publicat in Jurnalul Oficial 331L din 2018

Decizia 2076/20-dec-2018 de modificare a Regulamentului de procedură al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 331L din 2018

Decizia 2075/07-dec-2018 privind prelungirea mandatului şefului misiunii de monitorizare a Uniunii Europene în Georgia (EUMM Georgia) (EUMM GEORGIA/1/2018)

publicat in Jurnalul Oficial 331L din 2018