Rasfoire documente

Regulamentul 171/19-oct-2017 de completare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte standardele tehnice de reglementare pentru pragul de semnificaţie al obligaţiilor din credite restante

publicat in Jurnalul Oficial 32L din 2018

Regulamentul 172/28-nov-2017 de modificare a anexelor I şi V la Regulamentul (UE) nr. 649/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului privind exportul şi importul de produse chimice care prezintă risc

publicat in Jurnalul Oficial 32L din 2018

Regulamentul 173/29-nov-2017 de modificare a Regulamentului (UE) 2015/936 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte actualizarea codurilor din Nomenclatura combinată enumerate în anexa I la respectivul regulament

publicat in Jurnalul Oficial 32L din 2018

Regulamentul 174/02-feb-2018 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1177/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului privind statisticile comunitare referitoare la venit şi la condiţiile de viaţă (EU-SILC) în ceea ce priveşte lista cu variabilele ţintă secundare referitoare la transmiterea între generaţii a dezavantajelor, componenţa gospodăriei şi evoluţia veniturilor pentru 2019

publicat in Jurnalul Oficial 32L din 2018

Regulamentul 175/02-feb-2018 de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 110/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului privind definirea, desemnarea, prezentarea, etichetarea şi protecţia indicaţiilor geografice ale băuturilor spirtoase

publicat in Jurnalul Oficial 32L din 2018

Decizia 176/29-ian-2018 privind poziţia care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Comitetului mixt al SEE referitor la modificarea anexei XIII (Transporturile) la Acordul privind SEE

publicat in Jurnalul Oficial 32L din 2018

Recomandarea 177/02-feb-2018 privind elementele care ar trebui incluse în acordurile tehnice, juridice şi financiare între statele membre pentru aplicarea mecanismului de solidaritate în temeiul articolului 13 din Regulamentul (UE) 2017/1938 al Parlamentului European şi al Consiliului privind măsurile de garantare a siguranţei furnizării de gaze

publicat in Jurnalul Oficial 32L din 2018