Rasfoire documente

Directiva 2057/20-dec-2018 de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată în ceea ce priveşte aplicarea temporară a unui mecanism generalizat de taxare inversă în legătură cu livrarea de bunuri şi prestarea de servicii care depăşesc un anumit prag

publicat in Jurnalul Oficial 329L din 2018

Regulamentul 2058/17-dec-2018 de stabilire, pentru 2019, a posibilităţilor de pescuit pentru anumite stocuri de peşte şi grupuri de stocuri de peşte din Marea Neagră

publicat in Jurnalul Oficial 329L din 2018

Regulamentul 2056/06-dec-2018 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 216/2013 privind publicarea electronică a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene

publicat in Jurnalul Oficial 329L din 2018

Decizia 2059/29-nov-2018 privind poziţia care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Comitetului mixt al SEE cu privire la modificarea anexei IX (Servicii financiare) la Acordul privind SEE

publicat in Jurnalul Oficial 329L din 2018

Decizia 2060/20-dec-2018 de modificare a Deciziei 2009/791/CE de autorizare a Germaniei să aplice în continuare o măsură de derogare de la articolele 168 şi 168a din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată

publicat in Jurnalul Oficial 329L din 2018

Decizia (PESC) 2018/2061/18-dec-2018 de prelungire a mandatului şefului Misiunii de asistenţă a Uniunii Europene pentru gestionarea integrată a frontierelor în Libia (EUBAM Libya) (EUBAM Libya/2/2018)

publicat in Jurnalul Oficial 329L din 2018

Decizia (PESC) 2018/2062/18-dec-2018 de prelungire a mandatului şefului misiunii Uniunii Europene de consolidare a capacităţilor în Somalia (EUCAP Somalia) (EUCAP Somalia/1/2018)

publicat in Jurnalul Oficial 329L din 2018

Decizia (PESC) 2018/2063/18-dec-2018 de prelungire a mandatului şefului misiunii PSAC a Uniunii Europene în Mali (EUCAP Sahel Mali) (EUCAP Sahel Mali/2/2018)

publicat in Jurnalul Oficial 329L din 2018

Decizia 2064/14-dec-2018 de reînnoire a interdicţiei temporare privind comercializarea, distribuţia sau vânzarea de opţiuni binare clienţilor de retail

publicat in Jurnalul Oficial 329L din 2018

Decizia 1/12-dec-2018 de înlocuire a anexei la Acordul dintre Comunitatea Europeană şi Confederaţia Elveţiană privind transportul aerian [2018/2065]

publicat in Jurnalul Oficial 329L din 2018

Rectificare din 27-dec-2018 la Directiva (UE) 2018/1695 a Consiliului din 6 noiembrie 2018 de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată în ceea ce priveşte perioada de aplicare a mecanismului opţional de taxare inversă în legătură cu livrările de anumite bunuri şi prestările de anumite servicii care prezintă risc de fraudă şi a mecanismului de reacţie rapidă împotriva fraudei în domeniul TVA

publicat in Jurnalul Oficial 329L din 2018

Rectificare din 27-dec-2018 la Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/1921 a Consiliului din 4 decembrie 2018 de modificare a Deciziei de punere în aplicare 2013/191/UE de autorizare a Letoniei să introducă o măsură specială de derogare de la articolul 26 alineatul (1) litera (a) şi de la articolele 168 şi 168a din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată

publicat in Jurnalul Oficial 329L din 2018