Rasfoire documente

Regulamentul 2036/18-oct-2018 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2017/86 de stabilire a unui plan privind aruncarea capturilor înapoi în mare pentru anumite activităţi de pescuit de specii demersale în Marea Mediterană

publicat in Jurnalul Oficial 327L din 2018

Regulamentul 2037/17-dec-2018 de interzicere a pescuitului de hering în apele Uniunii şi în apele internaţionale din zonele 5b, 6b şi 6aN de către navele care arborează pavilionul Franţei

publicat in Jurnalul Oficial 327L din 2018

Regulamentul 2038/17-dec-2018 de interzicere a pescuitului de cod saithe în apele norvegiene din zonele 1 şi 2 de către navele care arborează pavilionul Franţei

publicat in Jurnalul Oficial 327L din 2018

Regulamentul 2039/17-dec-2018 de interzicere a pescuitului de mihalţ-de-mare în apele Uniunii şi internaţionale din zonele 1 şi 2 de către navele care arborează pavilionul Franţei

publicat in Jurnalul Oficial 327L din 2018

Regulamentul 2040/17-dec-2018 de interzicere a pescuitului de ton alb nordic în Oceanul Atlantic, la nord de 5° N, de către navele care arborează pavilionul Franţei

publicat in Jurnalul Oficial 327L din 2018

Regulamentul 2041/17-dec-2018 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

publicat in Jurnalul Oficial 327L din 2018

Regulamentul 2042/18-dec-2018 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/1152 pentru clarificarea condiţiilor de testare WLTP şi pentru asigurarea monitorizării datelor de omologare de tip

publicat in Jurnalul Oficial 327L din 2018

Regulamentul 2044/19-dec-2018 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1484/95 în ceea ce priveşte stabilirea preţurilor reprezentative în sectorul cărnii de pasăre şi în cel al ouălor, precum şi pentru ovalbumină

publicat in Jurnalul Oficial 327L din 2018

Decizia 2047/20-dec-2018 privind echivalenţa cadrului juridic şi de supraveghere aplicabil burselor de valori din Elveţia în conformitate cu Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European şi a Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 327L din 2018

Decizia 2048/20-dec-2018 privind standardul armonizat pentru site-uri web şi aplicaţii mobile elaborat în sprijinul Directivei (UE) 2016/2102 a Parlamentului European şi a Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 327L din 2018

Decizia BCE/2018/35/12-dec-2018 privind aprobarea volumului emisiunii de monede metalice în 2019 ((UE) 2018/2049)

publicat in Jurnalul Oficial 327L din 2018

Recomandarea 2050/19-dec-2018 privind alinierea domeniului de aplicare şi a condiţiilor aplicabile licenţelor generale de transfer pentru demonstraţie şi evaluare, astfel cum sunt menţionate la articolul 5 alineatul (2) litera (c) din Directiva 2009/43/CE a Parlamentului European şi a Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 327L din 2018

Recomandarea 2051/19-dec-2018 privind alinierea domeniului de aplicare şi a condiţiilor aplicabile licenţelor generale de transfer pentru întreţinere şi reparaţii, astfel cum sunt menţionate la articolul 5 alineatul (2) litera (d) din Directiva 2009/43/CE a Parlamentului European şi a Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 327L din 2018

Recomandarea 2052/19-dec-2018 privind alinierea domeniului de aplicare şi a condiţiilor aplicabile licenţelor generale de transfer pentru expoziţie, astfel cum sunt menţionate la articolul 5 alineatul (2) litera (c) din Directiva 2009/43/CE a Parlamentului European şi a Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 327L din 2018

Decizia 2045/19-dec-2018 de reînnoire a autorizaţiei de introducere pe piaţă a produselor care conţin, sunt compuse sau fabricate din porumb modificat genetic NK603 x MON 810 (MON-00603-6 x MON-00810-6) în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 327L din 2018

Decizia 2046/19-dec-2018 de autorizare a introducerii pe piaţă a produselor care conţin, constau în sau sunt fabricate din porumb modificat genetic MON 87427 x MON 89034 x 1507 x MON 88017 x 59122 şi din porumbul modificat genetic obţinut din combinarea a două, trei sau patru dintre evenimentele unice MON 87427, MON 89034, 1507, MON 88017 şi 59122 şi de abrogare a Deciziei 2011/366/UE

publicat in Jurnalul Oficial 327L din 2018

Regulamentul 2043/18-dec-2018 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/1153 pentru clarificarea condiţiilor de testare WLTP şi pentru asigurarea monitorizării datelor de omologare de tip

publicat in Jurnalul Oficial 327L din 2018

Regulamentul 2033/18-oct-2018 de stabilire a unui plan privind aruncarea capturilor înapoi în mare pentru anumite activităţi de pescuit de specii demersale în apele de sud-vest pentru perioada 2019-2021

publicat in Jurnalul Oficial 327L din 2018

Regulamentul 2034/18-oct-2018 de stabilire a unui plan privind aruncarea capturilor înapoi în mare pentru anumite activităţi de pescuit de specii demersale în apele de nord-vest pentru perioada 2019-2021

publicat in Jurnalul Oficial 327L din 2018

Regulamentul 2035/18-oct-2018 de precizare a detaliilor punerii în aplicare a obligaţiei de debarcare pentru anumite activităţi de pescuit de specii demersale din Marea Nordului pentru perioada 2019-2021

publicat in Jurnalul Oficial 327L din 2018