Rasfoire documente

Regulamentul 2025/17-dec-2018 de stabilire, pentru anii 2019 şi 2020, a posibilităţilor de pescuit pentru navele Uniunii în ceea ce priveşte anumite stocuri de peşti de adâncime

publicat in Jurnalul Oficial 325L din 2018

Decizia 2030/19-dec-2018 de stabilire, pentru o perioadă limitată, a echivalenţei cadrului de reglementare aplicabil depozitarilor centrali de titluri de valoare din Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 325L din 2018

Decizia 2031/19-dec-2018 de stabilire, pentru o perioadă limitată, a echivalenţei cadrului de reglementare aplicabil contrapărţilor centrale din Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 325L din 2018

Decizia 2024/22-mai-2018 privind semnarea, în numele Uniunii Europene şi al statelor membre ale acesteia, şi aplicarea cu titlu provizoriu a celui de Al treilea protocol adiţional la Acordul de parteneriat economic, de coordonare politică şi de cooperare între Comunitatea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Statele Unite Mexicane, pe de altă parte, pentru a se ţine seama de aderarea Republicii Croaţia la Uniunea Europeană

publicat in Jurnalul Oficial 325L din 2018

Regulamentul 2026/19-dec-2018 de modificare a anexei IV la Regulamentul (CE) nr. 1221/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind participarea voluntară a organizaţiilor la un sistem comunitar de management de mediu şi audit (EMAS)

publicat in Jurnalul Oficial 325L din 2018

Decizia 2027/29-nov-2018 privind poziţia care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale în ceea ce priveşte prima ediţie a Standardelor internaţionale şi a practicilor recomandate referitoare la protecţia mediului - Schema de compensare şi de reducere a emisiilor de carbon pentru aviaţia internaţională (CORSIA)

publicat in Jurnalul Oficial 325L din 2018

Decizia 2028/04-dec-2018 de stabilire a faptului că Ungaria nu a luat măsuri eficace ca răspuns la Recomandarea Consiliului din 22 iunie 2018

publicat in Jurnalul Oficial 325L din 2018

Decizia 2029/18-dec-2018 de determinare a limitelor cantitative şi de alocare a cotelor pentru substanţele reglementate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1005/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind substanţele care diminuează stratul de ozon, pentru perioada 1 ianuarie-31 decembrie 20l9

publicat in Jurnalul Oficial 325L din 2018

Protocolul Aditional 3/27-nov-2018 la Acordul de parteneriat economic, de coordonare politică şi de cooperare între Comunitatea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Statele Unite Mexicane, pe de altă parte, pentru a se ţine seama de aderarea Republicii Croaţia la Uniunea Europeană

publicat in Jurnalul Oficial 325L din 2018