Rasfoire documente

Regulamentul 2019/18-dec-2018 de stabilire a unei liste provizorii cu plante, produse vegetale sau alte obiecte cu risc ridicat, în sensul articolului 42 din Regulamentul (UE) 2016/2031, şi a unei liste cu plante pentru care nu sunt necesare certificate fitosanitare în vederea introducerii în Uniune, în sensul articolului 73 din acelaşi regulament

publicat in Jurnalul Oficial 323L din 2018

Regulamentul 2016/18-dec-2018 de autorizare a introducerii pe piaţă a seminţelor decorticate de Digitaria exilis ca aliment tradiţional provenit dintr-o ţară terţă, în temeiul Regulamentului (UE) 2015/2283 al Parlamentului European şi al Consiliului, şi de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/2470 al Comisiei

publicat in Jurnalul Oficial 323L din 2018

Regulamentul 2017/18-dec-2018 de autorizare a introducerii pe piaţă a siropului de Sorghum bicolor (L.) Moench ca aliment tradiţional provenit dintr-o ţară terţă, în temeiul Regulamentului (UE) 2015/2283 al Parlamentului European şi al Consiliului, şi de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/2470 al Comisiei

publicat in Jurnalul Oficial 323L din 2018

Regulamentul 2018/18-dec-2018 de stabilire a normelor specifice privind procedura care trebuie urmată pentru efectuarea evaluării riscurilor prezentate de plante, produse vegetale şi alte obiecte cu risc ridicat în sensul articolului 42 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/2031 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 323L din 2018

Decizia 2020/04-dec-2018 de stabilire a faptului că România nu a luat măsuri eficace ca răspuns la Recomandarea Consiliului din 22 iunie 2018

publicat in Jurnalul Oficial 323L din 2018

Decizia 2021/17-dec-2018 de modificare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2015/348 în ceea ce priveşte coerenţa obiectivelor revizuite în domeniul de performanţă-cheie al rentabilităţii, incluse în planurile naţionale revizuite sau în planurile revizuite ale blocurilor funcţionale de spaţiu aerian prezentate de Portugalia şi de România

publicat in Jurnalul Oficial 323L din 2018

Decizia 2022/17-dec-2018 de întocmire a unei liste de experţi calificaţi pentru comisiile pentru soluţionarea contestaţiilor ale Agenţiei Uniunii Europene pentru Căile Ferate

publicat in Jurnalul Oficial 323L din 2018

Decizia 2023/17-dec-2018 privind modificarea Deciziei de punere în aplicare (UE) 2017/1984 de stabilire, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 517/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului privind gazele fluorurate cu efect de seră, a valorilor de referinţă în ceea ce priveşte valorile de referinţă aplicabile, în perioada cuprinsă între 30 martie 2019 şi 31 decembrie 2020, producătorilor sau importatorilor stabiliţi în Regatul Unit care au introdus hidrofluorcarburi în mod legal pe piaţă începând cu 1 ianuarie 2015, astfel cum s-a raportat în conformitate cu acest regulament

publicat in Jurnalul Oficial 323L din 2018