Rasfoire documente

Decizia 2014/14-dec-2018 de modificare a anexei I la Decizia 2010/221/UE în ceea ce priveşte lista zonelor din Irlanda indemne de virusul herpetic al stridiilor 1 var (OsHV-1 var)

publicat in Jurnalul Oficial 322L din 2018

Decizia (PESC) 2018/2011/17-dec-2018 în sprijinul politicilor, programelor şi acţiunilor care integrează perspectiva de gen în combaterea traficului de arme de calibru mic şi a utilizării abuzive a acestora, în conformitate cu agenda privind femeile, pacea şi securitatea

publicat in Jurnalul Oficial 322L din 2018

Decizia (PESC) 2018/2012/17-dec-2018 de modificare a Deciziei (PESC) 2015/1333 privind măsuri restrictive având în vedere situaţia din Libia

publicat in Jurnalul Oficial 322L din 2018

Decizia 2003/20-sept-2016 privind semnarea, în numele Uniunii, şi aplicarea cu titlu provizoriu a Acordului dintre Uniunea Europeană şi Guvernul Republicii Filipine privind anumite aspecte ale serviciilor aeriene

publicat in Jurnalul Oficial 322L din 2018

Regulamentul 2004/17-dec-2018 de modificare a Regulamentului (UE) 2016/44 privind măsuri restrictive având în vedere situaţia din Libia

publicat in Jurnalul Oficial 322L din 2018

Regulamentul 2005/17-dec-2018 de modificare a anexei XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH), în ceea ce priveşte ftalatul de bis(2-etilhexil) (DEHP), ftalatul de dibutil (DBP), ftalatul de butil şi de benzil (BBP) şi ftalatul de diizobutil (DIBP)

publicat in Jurnalul Oficial 322L din 2018

Decizia 2006/11-dec-2018 de modificare a Deciziei de punere în aplicare 2009/1008/UE de autorizare a Republicii Letonia în vederea aplicării în continuare a unei măsuri de derogare de la dispoziţiile articolului 193 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată

publicat in Jurnalul Oficial 322L din 2018

Decizia 2013/14-dec-2018 cu privire la identificarea substanţei 1,7,7-trimetil-3 (fenilmetilen)biciclo[2.2.1]heptan-2-onă (3-benziliden camfor) drept substanţă care prezintă motive de îngrijorare deosebită în conformitate cu articolul 57 litera (f) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 322L din 2018

Decizia (PESC) 2018/2007/17-dec-2018 de modificare a Acţiunii comune 2008/851/PESC privind operaţia militară a Uniunii Europene în vederea unei contribuţii la descurajarea, prevenirea şi reprimarea actelor de piraterie şi de jaf armat din largul coastelor Somaliei

publicat in Jurnalul Oficial 322L din 2018

Decizia (PESC) 2018/2008/17-dec-2018 de modificare şi de prelungire a Deciziei 2014/219/PESC privind misiunea PSAC a Uniunii Europene în Mali (EUCAP Sahel Mali)

publicat in Jurnalul Oficial 322L din 2018

Decizia (PESC) 2018/2009/17-dec-2018 de modificare şi de prelungire a Deciziei 2013/233/PESC privind Misiunea de asistenţă a Uniunii Europene pentru gestionarea integrată a frontierelor în Libia (EUBAM Libya)

publicat in Jurnalul Oficial 322L din 2018

Decizia (PESC) 2018/2010/17-dec-2018 de sprijinire a combaterii proliferării ilicite şi a traficului ilicit de arme de calibru mic, de armament uşor (SALW) şi de muniţie şi a impactului acestora în America Latină şi în zona Caraibilor în contextul Strategiei UE împotriva armelor de foc, armelor de calibru mic şi armamentului uşor ilicite şi a muniţiei aferente ''Asigurarea securităţii armelor, protejarea cetăţenilor''

publicat in Jurnalul Oficial 322L din 2018

Decizia 2015/17-dec-2018 de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE privind măsurile zoosanitare de combatere a pestei porcine africane în anumite state membre

publicat in Jurnalul Oficial 322L din 2018

Acord din 29-nov-2018 între Uniunea Europeană şi Guvernul Republicii Filipine privind anumite aspecte ale serviciilor aeriene

publicat in Jurnalul Oficial 322L din 2018