Rasfoire documente

Regulamentul 1990/11-dec-2018 de stabilire a formularelor menţionate în Regulamentul (UE) 2016/1104 al Consiliului de punere în aplicare a unei cooperări consolidate în domeniul competenţei, al legii aplicabile şi al recunoaşterii şi executării hotărârilor judecătoreşti în materia efectelor patrimoniale ale parteneriatelor înregistrate

publicat in Jurnalul Oficial 320L din 2018

Regulamentul 1991/13-dec-2018 de autorizare a introducerii pe piaţă a bacelor de Lonicera caerulea L. ca aliment tradiţional provenit dintr-o ţară terţă, în temeiul Regulamentului (UE) 2015/2283 al Parlamentului European şi al Consiliului, şi de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/2470

publicat in Jurnalul Oficial 320L din 2018

Regulamentul 1992/14-dec-2018 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1191/2014 în ceea ce priveşte raportarea datelor menţionate la articolul 19 din Regulamentul (UE) nr. 517/2014 referitoare la hidrofluorocarburile introduse pe piaţă în Regatul Unit şi în Uniunea formată din 27 de state membre

publicat in Jurnalul Oficial 320L din 2018

Decizia 1993/11-dec-2018 privind mecanismul integrat al Uniunii pentru un răspuns politic la crize

publicat in Jurnalul Oficial 320L din 2018

Decizia 1994/11-dec-2018 de autorizare a Croaţiei să introducă o măsură specială de derogare de la articolul 26 alineatul (1) litera (a) şi de la articolul 168 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată

publicat in Jurnalul Oficial 320L din 2018

Decizia 1995/13-dec-2018 de aprobare a planului de eradicare a pestei porcine africane la porcii sălbatici din anumite zone din România

publicat in Jurnalul Oficial 320L din 2018

Decizia 1996/14-dec-2018 de stabilire a normelor interne pentru furnizarea de informaţii persoanelor vizate şi restricţionarea anumitor drepturi ale acestora în contextul prelucrării datelor cu caracter personal în scopul anchetelor în materie de apărare comercială şi al anchetelor în materie de politică comercială

publicat in Jurnalul Oficial 320L din 2018

Regulamentul 99/17-dec-2018 Dispoziţii uniforme privind omologarea surselor de lumină cu descărcare gazoasă destinate utilizării în lămpi omologate pentru autovehicule [2018/1997] (*)

publicat in Jurnalul Oficial 320L din 2018

Regulamentul 128/17-dec-2018 Dispoziţii uniforme privind omologarea surselor de lumină cu diode electroluminiscente [light emitting diode (LED)] destinate a fi utilizate în lămpile omologate pentru vehiculele cu motor şi remorcile acestora [2018/1998] (*)

publicat in Jurnalul Oficial 320L din 2018