Rasfoire documente

Regulamentul 164/02-feb-2018 privind punerea în aplicare a articolului 22 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2015/735 privind măsuri restrictive având în vedere situaţia din Sudanul de Sud

publicat in Jurnalul Oficial 31L din 2018

Regulamentul 165/31-ian-2018 de stabilire a informaţiilor tehnice pentru calcularea rezervelor tehnice şi a fondurilor proprii de bază în vederea efectuării raportării ce vizează datele de referinţă cuprinse între 31 decembrie 2017 şi 30 martie 2018 în conformitate cu Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind accesul la activitate şi desfăşurarea activităţii de asigurare şi de reasigurare

publicat in Jurnalul Oficial 31L din 2018

Regulamentul 166/02-feb-2018 de modificare a Regulamentului (UE) 2016/44 al Consiliului privind măsuri restrictive având în vedere situaţia din Libia

publicat in Jurnalul Oficial 31L din 2018

Decizia (PESC) 2018/167/02-feb-2018 privind punerea în aplicare a Deciziei (PESC) 2015/1333 privind măsuri restrictive având în vedere situaţia din Libia

publicat in Jurnalul Oficial 31L din 2018

Decizia (PESC) 2018/168/02-feb-2018 privind punerea în aplicare a Deciziei (PESC) 2015/740 privind măsuri restrictive având în vedere situaţia din Sudanul de Sud

publicat in Jurnalul Oficial 31L din 2018

Decizia 169/01-feb-2018 de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE privind măsurile zoosanitare de combatere a pestei porcine africane în anumite state membre

publicat in Jurnalul Oficial 31L din 2018

Rectificare din 03-feb-2018 la Decizia (UE) 2017/1908 a Consiliului din 12 octombrie 2017 privind punerea în aplicare a anumitor dispoziţii ale acquis-ului Schengen referitoare la Sistemul de informaţii privind vizele în Republica Bulgaria şi în România

publicat in Jurnalul Oficial 31L din 2018

Decizia 170/02-feb-2018 privind specificaţiile detaliate uniforme pentru colectarea şi analiza datelor în scopul monitorizării şi al evaluării funcţionării reţelei EURES

publicat in Jurnalul Oficial 31L din 2018