Rasfoire documente

Regulamentul 1982/13-dec-2018 privind preţul minim de vânzare pentru laptele praf degresat pentru a douăzeci şi noua invitaţie parţială de participare la licitaţie în cadrul procedurii de licitaţie deschise prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/2080

publicat in Jurnalul Oficial 317L din 2018

Decizia 1983/26-oct-2018 de modificare a anexelor I şi II la Decizia 2003/467/CE în ceea ce priveşte declararea anumitor regiuni ale Italiei ca oficial indemne de tuberculoză şi oficial indemne de bruceloză pentru efectivele de bovine

publicat in Jurnalul Oficial 317L din 2018

Decizia 1984/13-dec-2018 privind recunoaşterea sistemului ''KZR INiG System'' pentru demonstrarea conformităţii cu criteriile de durabilitate în temeiul Directivelor 98/70/CE şi 2009/28/CE ale Parlamentului European şi ale Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 317L din 2018

Informare din 14-dec-2018 cu privire la intrarea în vigoare a Acordului dintre Comunitatea Europeană şi Republica Federativă a Braziliei privind anumite aspecte ale serviciilor aeriene

publicat in Jurnalul Oficial 317L din 2018

Regulamentul 1978/10-dec-2018 de aprobare a unei modificări care nu este minoră a caietului de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate ''Cidre de Bretagne''/''Cidre breton'' (IGP)

publicat in Jurnalul Oficial 317L din 2018

Regulamentul 1979/13-dec-2018 de stabilire a mediei ponderate a tarifelor maxime de terminare a apelurilor mobile din întreaga Uniune şi de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/2311

publicat in Jurnalul Oficial 317L din 2018

Regulamentul 1980/13-dec-2018 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/2325 în ceea ce priveşte termenii autorizării unor preparate de lecitine lichide, lecitine hidrolizate şi lecitine dezuleiate ca aditivi pentru hrana tuturor speciilor de animale

publicat in Jurnalul Oficial 317L din 2018

Regulamentul 1981/13-dec-2018 de reînnoire a aprobării substanţelor active compuşi de cupru, ca substanţe susceptibile de înlocuire, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind introducerea pe piaţă a produselor fitosanitare, şi de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei

publicat in Jurnalul Oficial 317L din 2018

Decizia 1985/13-dec-2018 de neaprobare a Willaertia magna c2c maky ca substanţă activă destinată utilizării în produsele biocide din tipul de produs 11

publicat in Jurnalul Oficial 317L din 2018

Decizia 1986/13-dec-2018 de instituire a programelor specifice de control şi inspecţie pentru anumite activităţi de pescuit şi de abrogare a Deciziilor de punere în aplicare 2012/807/UE, 2013/328/UE, 2013/305/UE şi 2014/156/UE

publicat in Jurnalul Oficial 317L din 2018

Decizia 1/04-dec-2018 din în ceea ce priveşte o invitaţie adresată Regatului Unit de a adera la Convenţia privind regimul de tranzit comun [2018/1987]

publicat in Jurnalul Oficial 317L din 2018

Decizia 2/04-dec-2018 privind modificarea Convenţiei privind regimul de tranzit comun [2018/1988]

publicat in Jurnalul Oficial 317L din 2018

Decizia 1/04-dec-2018 în ceea ce priveşte o invitaţie adresată Regatului Unit de a adera la Convenţia privind simplificarea formalităţilor în comerţul cu mărfuri [2018/1989]

publicat in Jurnalul Oficial 317L din 2018

Regulamentul 1977/11-dec-2018 privind deschiderea şi modul de gestionare a unor contingente tarifare autonome ale Uniunii pentru anumite produse pescăreşti pentru perioada 2019-2020

publicat in Jurnalul Oficial 317L din 2018