Rasfoire documente

Regulamentul 1963/06-dec-2018 de acordare a protecţiei în temeiul articolului 99 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului pentru denumirea ''Monzinger Niederberg'' (DOP)

publicat in Jurnalul Oficial 316L din 2018

Regulamentul 1964/06-dec-2018 de acordare a protecţiei în temeiul articolului 99 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului pentru denumirea ''Uhlen Blaufusser Lay''/ ''Uhlen Blaufuer Lay'' (DOP)

publicat in Jurnalul Oficial 316L din 2018

Regulamentul 1965/06-dec-2018 de acordare a protecţiei în temeiul articolului 99 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului pentru denumirea ''Uhlen Roth Lay'' (DOP)

publicat in Jurnalul Oficial 316L din 2018

Regulamentul 1966/06-dec-2018 de acordare a protecţiei în temeiul articolului 99 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului pentru denumirea ''Uhlen Laubach'' (DOP)

publicat in Jurnalul Oficial 316L din 2018

Regulamentul 1967/12-dec-2018 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 37/2010 în vederea clasificării substanţei paromomicină în ceea ce priveşte limita maximă de reziduuri

publicat in Jurnalul Oficial 316L din 2018

Regulamentul 1968/12-dec-2018 de deschidere, pentru anul 2019, a unui contingent tarifar aplicabil importurilor în Uniune de anumite mărfuri originare din Norvegia şi rezultate din prelucrarea produselor agricole prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 510/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 316L din 2018

Decizia 1970/11-dec-2018 de modificare şi de prelungire a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2016/412 de autorizare a statelor membre să prevadă o derogare temporară de la anumite dispoziţii ale Directivei 2000/29/CE a Consiliului în ceea ce priveşte lemnul de frasin originar din sau prelucrat în Canada

publicat in Jurnalul Oficial 316L din 2018

Regulamentul 1969/12-dec-2018 privind operarea de deduceri din cotele de pescuit disponibile pentru anumite stocuri în 2018 din cauza depăşirii cotelor de pescuit în anii precedenţi

publicat in Jurnalul Oficial 316L din 2018