Rasfoire documente

Regulamentul 1957/11-dec-2018 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 885/2010 în ceea ce priveşte condiţiile de autorizare a preparatului din narasin şi nicarbazin ca aditiv pentru hrana puilor pentru îngrăşare (titularul autorizaţiei: Eli Lilly and Company Ltd)

publicat in Jurnalul Oficial 315L din 2018

Regulamentul 1949/04-dec-2018 de interzicere a pescuitului de ton obez în Oceanul Atlantic de către navele care arborează pavilionul Spaniei

publicat in Jurnalul Oficial 315L din 2018

Regulamentul 1950/04-dec-2018 de interzicere a pescuitului de eglefin în apele Uniunii şi în apele internaţionale din zonele 5b şi 6a de către navele care arborează pavilionul Spaniei

publicat in Jurnalul Oficial 315L din 2018

Regulamentul 1951/04-dec-2018 de interzicere a pescuitului de brosme în apele Uniunii şi apele internaţionale din zonele 5, 6 şi 7 de către navele care arborează pavilionul Spaniei

publicat in Jurnalul Oficial 315L din 2018

Regulamentul 1952/04-dec-2018 de interzicere a pescuitului de specii de beryx în apele Uniunii şi în apele internaţionale din zonele III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII şi XlV de către navele care arborează pavilionul Spaniei

publicat in Jurnalul Oficial 315L din 2018

Decizia 1961/11-dec-2018 de stabilire a unor norme interne privind furnizarea de informaţii persoanelor vizate şi de restricţionare a unor drepturi ale acestora în contextul prelucrării datelor cu caracter personal în scopul activităţilor de audit intern

publicat in Jurnalul Oficial 315L din 2018

Decizia 1962/11-dec-2018 de stabilire a normelor interne privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) în ceea ce priveşte furnizarea de informaţii către persoanele vizate şi restricţionarea anumitor drepturi în conformitate cu articolul 25 din Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 315L din 2018

Regulamentul 1953/04-dec-2018 de interzicere a pescuitului de cambulă de Baltica în zonele 7h, 7j şi 7k de către navele care arborează pavilionul Franţei

publicat in Jurnalul Oficial 315L din 2018

Regulamentul 1954/04-dec-2018 de interzicere a pescuitului de cod în zona NAFO 3M de către navele care arborează pavilionul unui stat membru al Uniunii Europene

publicat in Jurnalul Oficial 315L din 2018

Regulamentul 1955/04-dec-2018 de interzicere a pescuitului de pisică de mare marmorată în apele Uniunii din zona 9 de către navele care arborează pavilionul Portugaliei

publicat in Jurnalul Oficial 315L din 2018

Regulamentul 1956/06-dec-2018 de aprobare a unei modificări a caietului de sarcini al unei denumiri de origine protejate sau al unei indicaţii geografice protejate [''Mavnvria'' (Mantinia) (DOP)]

publicat in Jurnalul Oficial 315L din 2018

Decizia 1958/06-dec-2018 privind numirea preşedintelui Consiliului de supraveghere al BCE

publicat in Jurnalul Oficial 315L din 2018

Decizia 1959/10-dec-2018 de derogare de la Directiva 2000/29/CE a Consiliului în ceea ce priveşte măsurile de prevenire a introducerii şi a răspândirii în Uniune a organismului dăunător Agrilus planipennis (Fairmaire) prin intermediul lemnului originar din Canada şi din Statele Unite ale Americii

publicat in Jurnalul Oficial 315L din 2018

Decizia 1960/10-dec-2018 privind o măsură de salvgardare adoptată de Suedia în temeiul Directivei 2006/42/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, pentru a interzice introducerea pe piaţă a unui tip de maşină automată de poziţionare a popicelor şi a unui kit suplimentar care este utilizat împreună cu acest tip de maşină automată de poziţionare a popicelor, fabricate de Brunswick Bowling & Billiards, şi pentru a retrage maşinile introduse deja pe piaţă

publicat in Jurnalul Oficial 315L din 2018