Rasfoire documente

Regulamentul 1931/10-dec-2018 privind punerea în aplicare a articolului 9 din Regulamentul (CE) nr. 1183/2005 de instituire a anumitor măsuri speciale împotriva persoanelor ale căror acţiuni încalcă embargoul asupra armelor impus Republicii Democratice Congo

publicat in Jurnalul Oficial 314L din 2018

Regulamentul 1932/10-dec-2018 de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 667/2010 privind măsuri restrictive împotriva Eritreei

publicat in Jurnalul Oficial 314L din 2018

Regulamentul 1933/10-dec-2018 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 356/2010 de impunere a anumitor măsuri restrictive specifice îndreptate împotriva unor persoane fizice sau juridice, entităţi sau organisme, având în vedere situaţia din Somalia

publicat in Jurnalul Oficial 314L din 2018

Regulamentul 1934/10-dec-2018 privind punerea în aplicare a articolului 20 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2015/735 privind măsuri restrictive având în vedere situaţia din Sudanul de Sud

publicat in Jurnalul Oficial 314L din 2018

Regulamentul 1935/07-dec-2018 de stabilire a formularelor menţionate în Regulamentul (UE) 2016/1103 al Consiliului de punere în aplicare a unei cooperări consolidate în domeniul competenţei, al legii aplicabile şi al recunoaşterii şi executării hotărârilor judecătoreşti în materia regimurilor matrimoniale

publicat in Jurnalul Oficial 314L din 2018

Regulamentul 1936/10-dec-2018 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 371/2011 în ceea ce priveşte limita maximă de dimetilaminoetanol (DMAE)

publicat in Jurnalul Oficial 314L din 2018

Regulamentul 1937/10-dec-2018 de înlocuire a anexei X la Regulamentul (CE) nr. 4/2009 al Consiliului privind competenţa, legea aplicabilă, recunoaşterea şi executarea hotărârilor şi cooperarea în materie de obligaţii de întreţinere

publicat in Jurnalul Oficial 314L din 2018

Decizia 1938/18-sept-2018 privind poziţia care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul Consiliului de asociere instituit prin Acordul euro-mediteraneean de instituire a unei asocieri între Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Regatul Maroc, pe de altă parte, în ceea ce priveşte adoptarea unei recomandări prin care se aprobă prelungirea planului de acţiune UE-Maroc pentru punerea în aplicare a statutului avansat (2013-2017)

publicat in Jurnalul Oficial 314L din 2018

Decizia (PESC) 2018/1939/10-dec-2018 privind sprijinul Uniunii pentru universalizarea şi punerea în aplicare efectivă a Convenţiei internaţionale privind reprimarea actelor de terorism nuclear

publicat in Jurnalul Oficial 314L din 2018

Decizia (PESC) 2018/1940/10-dec-2018 de modificare a Deciziei 2010/788/PESC privind adoptarea de măsuri restrictive împotriva Republicii Democratice Congo

publicat in Jurnalul Oficial 314L din 2018

Decizia (PESC) 2018/1941/10-dec-2018 de modificare a Deciziei (PESC) 2016/610 privind o misiune de instruire militară a Uniunii Europene în Republica Centrafricană

publicat in Jurnalul Oficial 314L din 2018

Decizia (PESC) 2018/1942/10-dec-2018 de prelungire şi de modificare a Deciziei 2012/389/PESC privind misiunea Uniunii Europene de consolidare a capacităţilor în Somalia (EUCAP Somalia)

publicat in Jurnalul Oficial 314L din 2018

Decizia (PESC) 2018/1943/10-dec-2018 de modificare a Deciziei (PESC) 2017/2303 în sprijinul continuării punerii în aplicare a Rezoluţiei Consiliului de Securitate al ONU 2118 (2013) şi a Deciziei EC-M-33/DEC.1 a Consiliului executiv al OIAC privind distrugerea armelor chimice siriene în cadrul punerii în aplicare a Strategiei UE împotriva proliferării armelor de distrugere în masă

publicat in Jurnalul Oficial 314L din 2018

Decizia (PESC) 2018/1944/10-dec-2018 de abrogare a Deciziei 2010/127/PESC privind măsuri restrictive împotriva Eritreei

publicat in Jurnalul Oficial 314L din 2018

Decizia (PESC) 2018/1945/10-dec-2018 de modificare a Deciziei 2010/231/PESC privind adoptarea de măsuri restrictive împotriva Somaliei

publicat in Jurnalul Oficial 314L din 2018

Decizia (PESC) 2018/1946/10-dec-2018 privind punerea în aplicare a Deciziei (PESC) 2015/740 privind măsuri restrictive având în vedere situaţia din Sudanul de Sud

publicat in Jurnalul Oficial 314L din 2018