Rasfoire documente

Notificare din 10-dec-2018 privind aplicarea cu titlu provizoriu a Acordului-cadru dintre Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Australia, pe de altă parte

publicat in Jurnalul Oficial 313L din 2018

Regulamentul 1923/07-dec-2018 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 360/2012 în ceea ce priveşte perioada de aplicare a acestuia

publicat in Jurnalul Oficial 313L din 2018

Regulamentul 1924/07-dec-2018 privind anularea înregistrării indicaţiei geografice protejate ''Mostviertler Birnmost'' (IGP)

publicat in Jurnalul Oficial 313L din 2018

Decizia 1925/18-sept-2018 privind poziţia care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Consiliului de asociere instituit prin Acordul euro-mediteraneean de instituire a unei asocieri între Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica Tunisiană, pe de altă parte, în ceea ce priveşte adoptarea priorităţilor strategice UE-Tunisia pentru perioada 2018-2020

publicat in Jurnalul Oficial 313L din 2018

Decizia 1926/19-nov-2018 privind poziţia care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Grupului de experţi pentru Acordul european privind activitatea echipajelor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere internaţionale al Comisiei Economice pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite

publicat in Jurnalul Oficial 313L din 2018

Decizia 1927/05-dec-2018 de stabilire a normelor interne privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către Comisia Europeană în domeniul concurenţei în legătură cu furnizarea de informaţii către persoanele vizate şi restricţionarea anumitor drepturi

publicat in Jurnalul Oficial 313L din 2018

Decizia 1928/06-dec-2018 de acordare a unei derogări solicitate de Danemarca în temeiul Directivei 91/676/CEE a Consiliului privind protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole

publicat in Jurnalul Oficial 313L din 2018