Rasfoire documente

Directiva 1910/04-dec-2018 de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce priveşte armonizarea şi simplificarea anumitor norme din sistemul taxei pe valoarea adăugată pentru impozitarea schimburilor comerciale dintre statele membre

publicat in Jurnalul Oficial 311L din 2018

Regulamentul 1915/06-dec-2018 de aprobare a substanţei active Metschnikowia fructicola tulpina NRRL Y-27328 în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind introducerea pe piaţă a produselor fitosanitare, şi de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei

publicat in Jurnalul Oficial 311L din 2018

Regulamentul 1912/04-dec-2018 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 282/2011 în ceea ce priveşte anumite scutiri pentru operaţiunile intracomunitare

publicat in Jurnalul Oficial 311L din 2018

Regulamentul 1911/26-nov-2018 de modificare a Regulamentului (UE) 2015/1588 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene anumitor categorii de ajutoare de stat orizontale

publicat in Jurnalul Oficial 311L din 2018

Regulamentul 1909/04-dec-2018 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 904/2010 în ceea ce priveşte schimbul de informaţii în scopul monitorizării aplicării corecte a regimului de stocuri la dispoziţia clientului

publicat in Jurnalul Oficial 311L din 2018

Regulamentul 1916/06-dec-2018 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 în ceea ce priveşte prelungirea perioadei de aprobare a substanţei active bispiribac

publicat in Jurnalul Oficial 311L din 2018

Regulamentul 1917/06-dec-2018 privind nereînnoirea aprobării substanţei active flurtamon, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind introducerea pe piaţă a produselor fitosanitare, şi de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei

publicat in Jurnalul Oficial 311L din 2018

Regulamentul 1913/06-dec-2018 de reînnoire a aprobării substanţei active tribenuron în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind introducerea pe piaţă a produselor fitosanitare, şi de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei

publicat in Jurnalul Oficial 311L din 2018

Regulamentul 1914/06-dec-2018 privind nereînnoirea aprobării substanţei active quinoxifen, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind introducerea pe piaţă a produselor fitosanitare, şi de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei

publicat in Jurnalul Oficial 311L din 2018

Decizia 1918/04-dec-2018 de autorizare a Regatului Unit de a aplica o măsură specială de derogare de la articolele 16 şi 168 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată

publicat in Jurnalul Oficial 311L din 2018

Decizia 1919/04-dec-2018 de modificare a Deciziei 2009/790/CE de autorizare a Republicii Polone de a aplica o măsură derogatorie de la dispoziţiile articolului 287 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată

publicat in Jurnalul Oficial 311L din 2018

Decizia 1920/04-dec-2018 de modificare a Deciziei de punere în aplicare 2010/99/UE privind autorizarea Republicii Lituania de a prelungi aplicarea unei măsuri de derogare de la dispoziţiile articolului 193 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată

publicat in Jurnalul Oficial 311L din 2018

Decizia 1921/04-dec-2018 de modificare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2015/2429 de autorizare a Letoniei să introducă o măsură specială de derogare de la articolul 26 alineatul (1) litera (a) şi de la articolele 168 şi 168a din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată

publicat in Jurnalul Oficial 311L din 2018