Rasfoire documente

Regulamentul 1895/30-nov-2018 de interzicere a pescuitului de specii de cardină în zonele 8a, 8b, 8d şi 8e de către navele care arborează pavilionul Belgiei

publicat in Jurnalul Oficial 310L din 2018

Regulamentul 1896/30-nov-2018 de interzicere a pescuitului de merluciu în zonele 8a, 8b, 8d şi 8e de către navele care arborează pavilionul Belgiei

publicat in Jurnalul Oficial 310L din 2018

Regulamentul 1897/30-nov-2018 de interzicere a pescuitului de vulpi-de-mare şi pisici-de-mare în apele Uniunii din zonele 8 şi 9 de către navele care arborează pavilionul Belgiei

publicat in Jurnalul Oficial 310L din 2018

Regulamentul 1898/30-nov-2018 de interzicere a pescuitului de cambulă de Baltica în zonele 8, 9 şi 10 şi în apele Uniunii din zona CECAF 34.1.1 de către navele care arborează pavilionul Belgiei

publicat in Jurnalul Oficial 310L din 2018

Decizia 1893/16-iul-2018 privind semnarea, în numele Uniunii Europene, a Acordului sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană şi Regatul Maroc cu privire la modificarea protocoalelor nr. 1 şi 4 la Acordul euro-mediteraneean de instituire a unei asocieri între Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Regatul Maroc, pe de altă parte

publicat in Jurnalul Oficial 310L din 2018

Regulamentul 1894/30-nov-2018 de interzicere a pescuitului de langustină în zonele 8a, 8b, 8d şi 8e de către navele care arborează pavilionul Belgiei

publicat in Jurnalul Oficial 310L din 2018

Regulamentul 1899/30-nov-2018 de interzicere a pescuitului de merlan în zona 8 de către navele care arborează pavilionul Belgiei

publicat in Jurnalul Oficial 310L din 2018

Regulamentul 1900/30-nov-2018 de interzicere a pescuitului de cod în subdiviziunile 22-24 de către navele care arborează pavilionul Poloniei

publicat in Jurnalul Oficial 310L din 2018

Regulamentul 1901/30-nov-2018 de interzicere a pescuitului de peşte-pescar în zonele 8a, 8b, 8d şi 8e de către navele care arborează pavilionul Belgiei

publicat in Jurnalul Oficial 310L din 2018

Regulamentul 1902/30-nov-2018 de interzicere a pescuitului de limbă-de-mare comună în zonele 8a şi 8b de către navele care arborează pavilionul Belgiei

publicat in Jurnalul Oficial 310L din 2018

Regulamentul 1903/05-dec-2018 de rectificare a anexelor IV, VI şi VII la Regulamentul (CE) nr. 767/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind introducerea pe piaţă şi utilizarea furajelor şi de rectificare a anumitor versiuni lingvistice ale anexelor II, IV, V şi VI la respectivul regulament

publicat in Jurnalul Oficial 310L din 2018

Decizia 1904/04-dec-2018 de autorizare a Ţărilor de Jos să introducă o măsură specială de derogare de la articolul 285 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată

publicat in Jurnalul Oficial 310L din 2018

Decizia 1905/28-nov-2018 privind propunerea de iniţiativă cetăţenească intitulată ''Referendum la nivelul întregii UE pentru a stabili dacă cetăţenii europeni vor ca Regatul Unit să rămână sau nu în Uniune!''

publicat in Jurnalul Oficial 310L din 2018

Decizia 1906/30-nov-2018 de modificare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2016/2323 în vederea actualizării Listei europene a instalaţiilor de reciclare a navelor, stabilită în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1257/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 310L din 2018