Rasfoire documente

Regulamentul 1883/03-dec-2018 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 468/2010 de stabilire a listei UE a navelor care practică activităţi de pescuit ilicite, nedeclarate şi nereglementate

publicat in Jurnalul Oficial 308L din 2018

Regulamentul 1881/03-dec-2018 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH) în ceea ce priveşte anexele I, III, VI, VII, VIlI, IX, X, XI şi XII, pentru a aborda nanoformele substanţelor

publicat in Jurnalul Oficial 308L din 2018

Regulamentul 1882/03-dec-2018 privind aplicarea anumitor norme de prevenire şi control al bolilor în cazul categoriilor de boli listate şi de stabilire a unei liste a speciilor şi a grupurilor de specii care prezintă un risc considerabil de răspândire a bolilor listate respective

publicat in Jurnalul Oficial 308L din 2018

Decizia (PESC) 2018/1884/03-dec-2018 de prelungire şi modificare a Deciziei 2010/452/PESC privind misiunea de monitorizare a Uniunii Europene în Georgia, EUMM Georgia

publicat in Jurnalul Oficial 308L din 2018

Decizia (UE, Euratom) 2018/1885/30-nov-2018 de modificare a Deciziei 96/566/Euratom, CE de autorizare a Finlandei să nu ţină seama de anumite categorii de operaţiuni şi să utilizeze anumite estimări aproximative pentru calculul bazei resurselor proprii provenite din TVA

publicat in Jurnalul Oficial 308L din 2018

Decizia (UE, Euratom) 2018/1886/30-nov-2018 de modificare a Deciziei 90/184/Euratom, CEE de autorizare a Danemarcei să nu ţină seama de anumite categorii de operaţiuni şi să utilizeze anumite estimări aproximative pentru calculul bazei resurselor proprii provenite din TVA

publicat in Jurnalul Oficial 308L din 2018

Decizia (UE, Euratom) 2018/1887/30-nov-2018 de modificare a Deciziei 90/176/Euratom, CEE de autorizare a Franţei să nu ţină seama de anumite categorii de operaţiuni şi să utilizeze anumite estimări aproximative pentru calculul bazei resurselor proprii provenite din TVA

publicat in Jurnalul Oficial 308L din 2018

Decizia 1888/03-dec-2018 de stabilire a faptului că o suspendare temporară a taxei vamale preferenţiale în temeiul articolului 15 din Regulamentul (UE) nr. 19/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului şi în temeiul articolului 15 din Regulamentul (UE) nr. 20/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului nu este adecvată pentru importurile de banane originare din Guatemala şi Peru

publicat in Jurnalul Oficial 308L din 2018

Rectificare din 04-dec-2018 la Decizia 2000/204/CE, CECO a Consiliului şi a Comisiei din 24 ianuarie 2000 privind încheierea Acordului euro-mediteranean de constituire a unei asocieri între Comunităţile Europene şi statele lor membre, pe de o parte, şi Regatul Maroc, pe de altă parte

publicat in Jurnalul Oficial 308L din 2018