Rasfoire documente

Decizia 1869/26-nov-2018 privind semnarea, în numele Uniunii, a Acordului dintre Uniunea Europeană şi Republica Federativă a Braziliei de modificare a Acordului dintre Uniunea Europeană şi Republica Federativă a Braziliei cu privire la exonerarea de obligaţia de a deţine viză de scurtă şedere a titularilor de paşapoarte diplomatice, de serviciu sau oficiale

publicat in Jurnalul Oficial 306L din 2018

Decizia 1870/26-nov-2018 privind semnarea, în numele Uniunii, a Acordului dintre Uniunea Europeană şi Republica Federativă a Braziliei de modificare a Acordului dintre Uniunea Europeană şi Republica Federativă a Braziliei cu privire la exonerarea de obligaţia de a deţine viză de scurtă şedere pentru titularii de paşapoarte obişnuite

publicat in Jurnalul Oficial 306L din 2018

Regulamentul 1871/23-nov-2018 de înregistrare a unei indicaţii geografice de băutură spirtoasă în anexa III la Regulamentul (CE) nr. 110/2008 [Karnobatska grozdova rakya''/''Grozdova rakya ot Karnobat'' (IG)]

publicat in Jurnalul Oficial 306L din 2018

Regulamentul 1872/23-nov-2018 de derogare de la Regulamentele (CE) nr. 2305/2003, (CE) nr. 969/2006 şi (CE) nr. 1067/2008, de la Regulamentele de punere în aplicare (UE) 2015/2081 şi (UE) 2017/2200, de la Regulamentul (CE) nr. 1964/2006, de la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 480/2012 şi de la Regulamentul (CE) nr. 1918/2006 cu privire la datele de depunere a cererilor şi de eliberare a licenţelor de import în 2019 în cadrul contingentelor tarifare privind cerealele, orezul şi uleiul de măsline şi de derogare de la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/2080 cu privire la durata examinării ofertelor pentru vânzările prin procedură de licitaţie de lapte praf degresat în cadrul intervenţiei publice în 2019

publicat in Jurnalul Oficial 306L din 2018

Regulamentul 1873/28-nov-2018 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1484/95 în ceea ce priveşte stabilirea preţurilor reprezentative în sectorul cărnii de pasăre şi în cel al ouălor, precum şi pentru ovalbumină

publicat in Jurnalul Oficial 306L din 2018

Regulamentul 1874/29-nov-2018 privind datele care trebuie furnizate în perspectiva anului 2020, în temeiul Regulamentului (UE) 2018/1091 al Parlamentului European şi al Consiliului privind statisticile integrate referitoare la ferme şi de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 1166/2008 şi (UE) nr. 1337/2011, în ceea ce priveşte lista variabilelor şi descrierea acestora

publicat in Jurnalul Oficial 306L din 2018

Decizia 1875/26-nov-2018 de stabilire a poziţiei care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Comitetului de experţi tehnici al Organizaţiei Interguvernamentale pentru Transporturile Internaţionale Feroviare (OTIF) în legătură cu anumite modificări ale specificaţiilor tehnice uniforme - dispoziţii generale - subsisteme (UTP GEN-B) şi ale specificaţiilor tehnice uniforme - aplicaţii telematice pentru serviciile de transport de marfă (UTP TAF)

publicat in Jurnalul Oficial 306L din 2018

Decizia 1876/29-nov-2018 privind aprobarea tehnologiei utilizate la alternatoarele eficiente de 12 volţi, folosite la vehiculele utilitare uşoare cu motor cu ardere internă convenţional, ca tehnologie inovatoare de reducere a emisiilor de CO2 generate de vehiculele utilitare uşoare, în temeiul Regulamentului (UE) nr. 510/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 306L din 2018

Actul din 30-nov-2018 FORMULAR DE ASISTENŢĂ JUDICIARĂ

publicat in Jurnalul Oficial 306L din 2018