Rasfoire documente

Regulamentul 1866/28-nov-2018 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 474/2006 în ceea ce priveşte lista transportatorilor aerieni care fac obiectul unei interdicţii de exploatare sau sunt supuşi unor restricţii operaţionale pe teritoriul Uniunii

publicat in Jurnalul Oficial 304L din 2018

Decizia 1867/26-nov-2018 privind poziţia care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Comitetului mixt al SEE cu privire la modificarea anexei IX (Servicii financiare) la Acordul privind SIE (Omnibus II)

publicat in Jurnalul Oficial 304L din 2018

Decizia (PESC) 2018/1868/28-nov-2018 privind punerea în aplicare a Deciziei (PESC) 2015/1333 privind măsuri restrictive având în vedere situaţia din Libia

publicat in Jurnalul Oficial 304L din 2018

Rectificare din 29-nov-2018 la Decizia (UE) 2018/1471 a Comisiei din 19 septembrie 2018 privind propunerea de iniţiativă cetăţenească intitulată ''STOP FRAUDEI cu FONDURI UE şi utilizării abuzive a acestor fonduri - printr-un control mai bun al deciziilor, al punerii în aplicare şi al sancţiunilor''

publicat in Jurnalul Oficial 304L din 2018

Regulamentul 1863/28-nov-2018 privind punerea în aplicare a articolului 21 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/44 privind măsuri restrictive având în vedere situaţia din Libia

publicat in Jurnalul Oficial 304L din 2018

Regulamentul 1864/28-nov-2018 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

publicat in Jurnalul Oficial 304L din 2018

Regulamentul 1865/28-nov-2018 privind nereînnoirea aprobării substanţei active propiconazol, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind introducerea pe piaţă a produselor fitosanitare, şi de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei

publicat in Jurnalul Oficial 304L din 2018