Rasfoire documente

Decizia 1855/27-nov-2018 privind emisiile de gaze cu efect de seră reglementate de Decizia nr. 406/2009/CE a Parlamentului European şi a Consiliului aferente anului 2016 pentru fiecare stat membru

publicat in Jurnalul Oficial 302L din 2018

Decizia 1856/27-nov-2018 de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE privind măsurile zoosanitare de combatere a pestei porcine africane în anumite state membre

publicat in Jurnalul Oficial 302L din 2018

Regulamentul 39/28-nov-2018 Dispoziţii uniforme privind omologarea vehiculelor cu privire la vitezometru şi odometru, inclusiv instalarea acestora [2018/1857] (*)

publicat in Jurnalul Oficial 302L din 2018

Amendament din 31-mar-2015 aduse Regulamentului nr. 100 al Comisiei Economice pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite (CEE-ONU) - Dispoziţii uniforme privind omologarea vehiculelor în ceea ce priveşte cerinţele specifice pentru sistemele de propulsie electrică [2018/1858] (*)

publicat in Jurnalul Oficial 302L din 2018

Regulamentul 1850/21-nov-2018 de înregistrare a unei indicaţii geografice de băutură spirtoasă în anexa III la Regulamentul (CE) nr. 110/2008 [''Grozdova rakya ot Targovishte'' (IG)]

publicat in Jurnalul Oficial 302L din 2018

Regulamentul 1851/21-nov-2018 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [''Bayrisch Blockmalz''/''Bayrischer Blockmalz''/''Echt Bayrisch Blockmalz''/ ''Aecht Bayrischer Blockmalz'' (IGP)]

publicat in Jurnalul Oficial 302L din 2018

Regulamentul 1852/26-nov-2018 de aprobare a unei modificări care nu este minoră a caietului de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [''Mahon-Menorca'' (DOP)]

publicat in Jurnalul Oficial 302L din 2018

Regulamentul 1853/27-nov-2018 de acordare a unei autorizaţii a Uniunii pentru familia de produse biocide ''Teat disinfectants biocidal product family of CVAS''

publicat in Jurnalul Oficial 302L din 2018

Decizia 1854/27-nov-2018 privind recunoaşterea sistemului voluntar ''Better Biomass'' în vederea demonstrării conformităţii cu criteriile de durabilitate în temeiul Directivelor 98/70/CE şi 2009/28/CE ale Parlamentului European şi ale Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 302L din 2018

Rectificare din 28-nov-2018 la Decizia (UE) 2018/860 a Comisiei din 7 februarie 2018 privind schema de ajutoare SA.45852-2017/C (ex 2017/N) pe care Germania intenţionează să o pună în aplicare pentru rezerva de capacitate

publicat in Jurnalul Oficial 302L din 2018