Rasfoire documente

Regulamentul 3/04-ian-2018 de stabilire a volumelor de declanşare pentru anii 2018 şi 2019 în scopul eventualei aplicări a unor taxe la import suplimentare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 2L din 2018

Decizia 4/18-dec-2017 privind poziţia care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Comitetului mixt al SEE cu privire la modificarea regulamentului de procedură al Comitetului mixt al SEE

publicat in Jurnalul Oficial 2L din 2018

Decizia 5/03-ian-2018 de modificare a Deciziei de punere în aplicare 2012/270/UE în ceea ce priveşte simptomele Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix papa sp. n., Epitrix subcrinita (Lec.) şi Epitrix tuberis (Gentner) şi stabilirea de zone demarcate relevante

publicat in Jurnalul Oficial 2L din 2018

Rectificare din 05-ian-2018 la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/841 al Comisiei din 17 mai 2017 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (CE) nr. 540/2011 în ceea ce priveşte prelungirea perioadelor de autorizare a substanţelor active alfa-cipermetrin, Ampelomyces quisqualis tulpina: aq 10, benalaxil, bentazon, bifezanat, bromoxinil, carfentrazon etil, clorprofam, ciazofamid, desmedifam, diquat, DPX KE 459 (flupirsulfuron-metil), etoxazol, famoxadon, fenamidon, flumioxazin, foramsulfuron, Gliocladium catenulatum tulpina: j1446, imazamox, imazosulfuron, izoxaflutol, laminarină, metalaxil-M, metoxifenozidă, milbemectină, oxasulfuron, fenmedifam, pendimetalin, pimetrozin, S-metolaclor şi trifloxistrobin

publicat in Jurnalul Oficial 2L din 2018

Rectificare din 05-ian-2018 la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/842 al Comisiei din 17 mai 2017 de reînnoire a aprobării substanţei active cu risc redus Coniothyrium minitans tulpina CON/M/91-08, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind introducerea pe piaţă a produselor fitosanitare, şi de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei

publicat in Jurnalul Oficial 2L din 2018