Rasfoire documente

Informare din 26-nov-2018 referitoare la semnarea Acordului sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană şi Regatul Maroc cu privire la modificarea protocoalelor nr. 1 şi 4 la Acordul euro-mediteraneean de instituire a unei asocieri între Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Regatul Maroc, pe de altă parte

publicat in Jurnalul Oficial 299L din 2018

Regulamentul 1843/23-nov-2018 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/2452 în ceea ce priveşte domeniul de aplicare al machetei pentru publicarea informaţiilor privind primele, daunele şi cheltuielile, defalcate pe ţări

publicat in Jurnalul Oficial 299L din 2018

Regulamentul 1844/23-nov-2018 de modificare şi rectificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/2450 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare în ceea ce priveşte machetele pentru transmiterea informaţiilor către autorităţile de supraveghere în conformitate cu Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European şi a Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 299L din 2018

Regulamentul 1845/21-nov-2018 privind exercitarea marjei de apreciere în temeiul articolului 178 alineatul (2) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 în legătură cu pragul pentru evaluarea caracterului semnificativ al obligaţiilor din credite restante (BCE/2018/26)

publicat in Jurnalul Oficial 299L din 2018

Directiva 1846/23-nov-2018 de modificare a anexelor la Directiva 2008/68/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind transportul interior de mărfuri periculoase pentru a ţine seama de progresul ştiinţific şi tehnic

publicat in Jurnalul Oficial 299L din 2018