Rasfoire documente

Directiva 1846/23-nov-2018 de modificare a anexelor la Directiva 2008/68/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind transportul interior de mărfuri periculoase pentru a ţine seama de progresul ştiinţific şi tehnic

publicat in Jurnalul Oficial 299L din 2018

Regulamentul 1845/21-nov-2018 privind exercitarea marjei de apreciere în temeiul articolului 178 alineatul (2) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 în legătură cu pragul pentru evaluarea caracterului semnificativ al obligaţiilor din credite restante (BCE/2018/26)

publicat in Jurnalul Oficial 299L din 2018

Regulamentul 1844/23-nov-2018 de modificare şi rectificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/2450 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare în ceea ce priveşte machetele pentru transmiterea informaţiilor către autorităţile de supraveghere în conformitate cu Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European şi a Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 299L din 2018

Regulamentul 1843/23-nov-2018 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/2452 în ceea ce priveşte domeniul de aplicare al machetei pentru publicarea informaţiilor privind primele, daunele şi cheltuielile, defalcate pe ţări

publicat in Jurnalul Oficial 299L din 2018

Informare din 26-nov-2018 referitoare la semnarea Acordului sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană şi Regatul Maroc cu privire la modificarea protocoalelor nr. 1 şi 4 la Acordul euro-mediteraneean de instituire a unei asocieri între Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Regatul Maroc, pe de altă parte

publicat in Jurnalul Oficial 299L din 2018