Rasfoire documente

Regulamentul 1794/20-nov-2018 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/220 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1217/2009 al Consiliului privind crearea unei reţele de colectare de informaţii contabile privind veniturile şi activitatea economică a exploataţiilor agricole în Uniunea Europeană

publicat in Jurnalul Oficial 294L din 2018

Regulamentul 1795/20-nov-2018 de stabilire a procedurii şi a criteriilor de aplicare a testului de echilibru economic în temeiul articolului 11 din Directiva 2012/34/UE a Parlamentului European şi a Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 294L din 2018

Regulamentul 1796/20-nov-2018 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 în ceea ce priveşte prelungirea perioadelor de aprobare a substanţelor active amidosulfuron, bifenox, clorpirifos, clorpirifos-metil, clofentezin, dicamba, difenoconazol, diflubenzuron, diflufenican, dimoxistrobin, fenoxaprop-P, fenpropidin, lenacil, mancozeb, mecoprop-P, metiram, nicosulfuron, oxamil, picloram, piraclostrobin, piriproxifen şi tritosulfuron

publicat in Jurnalul Oficial 294L din 2018

Modificari din 17-oct-2018 ALE DISPOZIŢIILOR PRACTICE DE PUNERE ÎN APLICARE A REGULAMENTULUI DE PROCEDURĂ AL TRIBUNALULUI

publicat in Jurnalul Oficial 294L din 2018

Regulamentul 1793/20-nov-2018 de aprobare a unei modificări aduse dosarului tehnic al unei indicaţii geografice a unei băuturi spirtoase înregistrate în anexa III la Regulamentul (CE) nr. 110/2008, care a condus la modificarea specificaţiilor sale de bază [''Ron de Guatemala'' (IG)]

publicat in Jurnalul Oficial 294L din 2018

Decizia (PESC) 2018/1797/19-nov-2018 de modificare şi de actualizare a Deciziei (PESC) 2018/340 de stabilire a listei de proiecte care urmează să fie dezvoltate în cadrul PESCO

publicat in Jurnalul Oficial 294L din 2018