Rasfoire documente

Regulamentul 1710/13-nov-2018 de adaptare a ratei de ajustare a plăţilor directe în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte anul calendaristic 2018 şi de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2018/866 al Comisiei

publicat in Jurnalul Oficial 286L din 2018

Regulamentul 1711/13-nov-2018 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1371/2013 al Consiliului în ceea ce priveşte data de aplicare a scutirilor acordate producătorilor-exportatori indieni

publicat in Jurnalul Oficial 286L din 2018

Regulamentul 1712/13-nov-2018 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2018/1013 de impunere a unor măsuri de salvgardare provizorii cu privire la importurile de anumite produse siderurgice

publicat in Jurnalul Oficial 286L din 2018

Regulamentul 1708/13-nov-2018 de acordare a protecţiei în temeiul articolului 99 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului pentru denumirea ''Însurăţei'' (DOP)

publicat in Jurnalul Oficial 286L din 2018

Regulamentul 1709/13-nov-2018 de specificare a caracteristicilor tehnice ale modulului ad-hoc pentru 2020 privind accidentele de muncă şi alte probleme de sănătate legate de muncă în ceea ce priveşte ancheta prin sondaj asupra forţei de muncă în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 577/98 al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 286L din 2018

Directiva 1713/06-nov-2018 de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce priveşte cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicate cărţilor, ziarelor şi periodicelor

publicat in Jurnalul Oficial 286L din 2018

Decizia 1714/06-nov-2018 privind poziţia care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul Comitetului mixt instituit prin Acordul-cadru dintre Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Australia, pe de altă parte, referitoare la adoptarea regulamentului de procedură al Comitetului mixt şi la adoptarea mandatului subcomitetelor şi grupurilor de lucru ale acestuia

publicat in Jurnalul Oficial 286L din 2018

Decizia 1715/12-nov-2018 privind contribuţiile financiare care trebuie plătite de statele membre pentru finanţarea Fondului european de dezvoltare, inclusiv plafonul pentru exerciţiul 2020, valoarea anuală pentru exerciţiul 2019, prima tranşă pentru exerciţiul 2019 şi estimările cu caracter indicativ şi neobligatoriu privind valorile anuale preconizate ale contribuţiilor pentru exerciţiile 2021 şi 2022

publicat in Jurnalul Oficial 286L din 2018

Decizia 1716/13-nov-2018 de modificare a Deciziei de punere în aplicare 2013/776/UE de stabilire a ''Agenţiei Executive pentru Educaţie, Audiovizual şi Cultură''

publicat in Jurnalul Oficial 286L din 2018