Rasfoire documente

Regulamentul 1670/23-oct-2018 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 110/2008 în ceea ce priveşte cantităţile nominale pentru introducerea pe piaţa Uniunii a shochu distilat o singură dată, produs în alambic şi îmbuteliat în Japonia

publicat in Jurnalul Oficial 284L din 2018

Regulamentul 1671/23-oct-2018 de modificare a Regulamentului (UE) 2017/825 pentru a majora pachetul financiar aferent Programului de sprijin pentru reforme structurale şi pentru a adapta obiectivul general al acestuia

publicat in Jurnalul Oficial 284L din 2018

Regulamentul 1672/23-oct-2018 privind controlul numerarului care intră sau iese din Uniune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1889/2005

publicat in Jurnalul Oficial 284L din 2018

Directiva 1673/23-oct-2018 privind combaterea prin măsuri de drept penal a spălării banilor

publicat in Jurnalul Oficial 284L din 2018

Decizia 1675/02-oct-2018 privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în urma unei cereri din partea Ţărilor de Jos - EGF/2018/001 NL/Activităţi de servicii financiare

publicat in Jurnalul Oficial 284L din 2018

Rectificare din 12-nov-2018 la Regulamentul (CE) nr. 810/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 iulie 2009 privind instituirea unui Cod comunitar de vize (Codul de vize)

publicat in Jurnalul Oficial 284L din 2018

Decizia 1674/23-oct-2018 de modificare a Deciziei 2003/17/CE a Consiliului în ceea ce priveşte echivalenţa inspecţiilor în câmp efectuate în Republica Federativă a Braziliei la culturile producătoare de seminţe de plante furajere şi la culturile producătoare de seminţe de cereale şi echivalenţa seminţelor de plante furajere şi a seminţelor de cereale produse în Republica Federativă a Braziliei, precum şi în ceea ce priveşte echivalenţa inspecţiilor în câmp efectuate în Republica Moldova la culturile producătoare de seminţe de cereale, la culturile producătoare de seminţe de legume şi la culturile producătoare de seminţe de plante oleaginoase şi pentru fibre şi echivalenţa seminţelor de cereale, a seminţelor de legume şi a seminţelor de plante oleaginoase şi pentru fibre produse în Republica Moldova

publicat in Jurnalul Oficial 284L din 2018

Rectificare din 12-nov-2018 la Regulamentul (CE) nr. 767/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008 privind Sistemul de informaţii privind vizele (VIS) şi schimbul de date între statele membre cu privire la vizele de scurtă şedere (Regulamentul VIS)

publicat in Jurnalul Oficial 284L din 2018