Rasfoire documente

Directiva 1695/06-nov-2018 de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată în ceea ce priveşte perioada de aplicare a mecanismului opţional de taxare inversă în legătură cu livrările de anumite bunuri şi prestările de anumite servicii care prezintă risc de fraudă şi a mecanismului de reacţie rapidă împotriva fraudei în domeniul TVA

publicat in Jurnalul Oficial 282L din 2018

Regulamentul 1692/05-nov-2018 de aprobare a unei modificări a caietului de sarcini al unei denumiri de origine protejate sau al unei indicaţii geografice protejate [''Tacoronte-Acentejo'' (DOP)]

publicat in Jurnalul Oficial 282L din 2018

Regulamentul 1694/07-nov-2018 de acordare a protecţiei în temeiul articolului 99 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului pentru denumirea ''Oolde'' (DOP)

publicat in Jurnalul Oficial 282L din 2018

Decizia 1696/13-iul-2018 privind regulamentul de funcţionare al juriului de selecţie prevăzut la articolul 14 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2017/1939 de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în ceea ce priveşte instituirea Parchetului European (EPPO)

publicat in Jurnalul Oficial 282L din 2018

Decizia 1697/06-nov-2018 privind poziţia care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul Comitetului european pentru elaborarea de standarde privind navigaţia interioară şi în cadrul Comisiei Centrale pentru Navigaţia pe Rin în legătură cu adoptarea de standarde privind cerinţele tehnice pentru navele de navigaţie interioară

publicat in Jurnalul Oficial 282L din 2018

Decizia 1698/09-nov-2018 privind anumite măsuri de protecţie vizând pesta porcină africană în Bulgaria [notificată cu numărul C(2018) 7543]

publicat in Jurnalul Oficial 282L din 2018

Regulamentul 1693/05-nov-2018 de acordare a protecţiei în temeiul articolului 99 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului pentru denumirea ''Vijlen'' (DOP)

publicat in Jurnalul Oficial 282L din 2018