Rasfoire documente

Regulamentul 1679/05-nov-2018 de interzicere a pescuitului de stavrid în zona Convenţiei SPRFMO de către navele care arborează pavilionul Lituaniei

publicat in Jurnalul Oficial 279L din 2018

Decizia 1676/15-oct-2018 privind semnarea, în numele Uniunii Europene, a Acordului privind protecţia investiţiilor între Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Republica Singapore, pe de altă parte

publicat in Jurnalul Oficial 279L din 2018

Regulamentul 1685/08-nov-2018 privind condiţiile uniforme de transmitere a seriilor de timp pentru noua împărţire regională în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1059/2003

publicat in Jurnalul Oficial 279L din 2018

Regulamentul 1686/08-nov-2018 privind preţul minim de vânzare pentru laptele praf degresat pentru a douăzeci şi şaptea invitaţie parţială de participare la licitaţie în cadrul procedurii de licitaţie deschise prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/2080

publicat in Jurnalul Oficial 279L din 2018

Regulamentul 1681/05-nov-2018 de interzicere a pescuitului de stavrid în zona Convenţiei SPRFMO de către navele care arborează pavilionul Ţărilor de Jos

publicat in Jurnalul Oficial 279L din 2018

Regulamentul 1682/05-nov-2018 de interzicere a pescuitului de stavrid în zona Convenţiei SPRFMO de către navele care arborează pavilionul Poloniei

publicat in Jurnalul Oficial 279L din 2018

Regulamentul 1683/05-nov-2018 de interzicere a pescuitului de stavrid în zona Convenţiei SPRFMO de către navele care arborează pavilionul Germaniei

publicat in Jurnalul Oficial 279L din 2018

Regulamentul 1684/08-nov-2018 de instituire a unei taxe antidumping definitive la importurile de mecanisme cu levier originare din Republica Populară Chineză, în urma unei reexaminări efectuate în perspectiva expirării măsurilor în temeiul articolului 11 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2016/1036 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 279L din 2018

Regulamentul 1677/05-nov-2018 de interzicere a pescuitului de limbă-de-mare comună în zonele 7h, 7j şi 7k de către navele care arborează pavilionul Belgiei

publicat in Jurnalul Oficial 279L din 2018

Regulamentul 1678/05-nov-2018 de interzicere a pescuitului de eglefin în zonele 7b-k, 8, 9 şi 10 şi în apele Uniunii din zona CECAF 34.1.1 de către navele care arborează pavilionul Belgiei

publicat in Jurnalul Oficial 279L din 2018

Regulamentul 1680/05-nov-2018 de interzicere a pescuitului de cambulă de Baltica în zonele 7h, 7j şi 7k de către navele care arborează pavilionul Belgiei

publicat in Jurnalul Oficial 279L din 2018

Decizia 1687/07-nov-2018 de modificare a Deciziei 2007/25/CE a Comisiei privind anumite măsuri de protecţie referitoare la influenţa aviară produsă de tulpini înalt patogene şi circulaţia păsărilor de companie care îşi însoţesc proprietarii în Comunitate în ceea ce priveşte perioada de aplicare a acesteia

publicat in Jurnalul Oficial 279L din 2018

Decizia 1688/07-nov-2018 de acordare a unor derogări Slovaciei în ceea ce priveşte furnizarea de statistici în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1099/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului privind statisticile în domeniul energiei

publicat in Jurnalul Oficial 279L din 2018

Decizia 1689/08-nov-2018 de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE privind măsurile zoosanitare de combatere a pestei porcine africane în anumite state membre

publicat in Jurnalul Oficial 279L din 2018