Rasfoire documente

Regulamentul 1660/07-nov-2018 de impunere a unor condiţii speciale de reglementare a importurilor de anumite produse alimentare de origine nonanimală din anumite ţări terţe din cauza riscurilor de contaminare cu reziduuri de pesticide, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 669/2009 şi de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 885/2014

publicat in Jurnalul Oficial 278L din 2018

Regulamentul 1658/05-nov-2018 de aprobare a unei modificări a caietului de sarcini al unei denumiri de origine protejate sau al unei indicaţii geografice protejate [''Cotes de Montravel'' (DOP)]

publicat in Jurnalul Oficial 278L din 2018

Regulamentul 1659/07-nov-2018 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 844/2012 cu privire la criteriile ştiinţifice pentru determinarea proprietăţilor care perturbă sistemul endocrin introduse prin Regulamentul (UE) 2018/605

publicat in Jurnalul Oficial 278L din 2018

Regulamentul 1661/07-nov-2018 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1210/2003 al Consiliului privind anumite restricţii specifice în relaţiile economice şi financiare cu Irak

publicat in Jurnalul Oficial 278L din 2018

Decizia (PESC) 2018/1662/25-oct-2018 de prelungire a mandatului şefului misiunii Uniunii Europene de consiliere pentru reforma sectorului securităţii civile în Ucraina (EUAM Ucraina) (EUAM UKRAINE/1/2018)

publicat in Jurnalul Oficial 278L din 2018

Decizia 1663/06-nov-2018 privind poziţia care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul Comitetului european pentru elaborarea de standarde privind navigaţia interioară şi al Comisiei Centrale pentru Navigaţia pe Rin în legătură cu adoptarea unor standarde europene privind calificările profesionale în domeniul navigaţiei interioare

publicat in Jurnalul Oficial 278L din 2018

Decizia 1664/06-nov-2018 de modificare a Deciziei 1999/70/CE privind auditorii externi ai băncilor centrale naţionale, în ceea ce priveşte auditorii externi ai Lietuvos bankas

publicat in Jurnalul Oficial 278L din 2018

Decizia (UE, Euratom) 2018/1665/06-nov-2018 de numire a unui membru, propus de Marele Ducat al Luxemburgului, în cadrul Comitetului Economic şi Social European

publicat in Jurnalul Oficial 278L din 2018

Decizia 1666/06-nov-2018 de numire a doi membri şi a cinci supleanţi, propuşi de Republica Portugheză, în cadrul Comitetului Regiunilor

publicat in Jurnalul Oficial 278L din 2018

Decizia 1667/06-nov-2018 de numire a unui supleant, propus de Regatul Ţărilor de Jos, în cadrul Comitetului Regiunilor

publicat in Jurnalul Oficial 278L din 2018

Decizia 1668/06-nov-2018 de modificare a anexei I la Decizia 2006/766/CE în ceea ce priveşte rubrica referitoare la Statele Unite ale Americii din lista ţărilor terţe şi a teritoriilor din care se autorizează importurile de moluşte bivalve, echinoderme, tunicieri şi gasteropode marine vii, refrigerate, congelate sau prelucrate pentru consumul uman

publicat in Jurnalul Oficial 278L din 2018

Decizia 1669/06-nov-2018 de abrogare a Deciziei 2006/80/CE de acordare pentru anumite state membre a derogării prevăzute la articolul 3 alineatul (2) din Directiva 92/102/CEE a Consiliului privind identificarea şi înregistrarea animalelor

publicat in Jurnalul Oficial 278L din 2018