Rasfoire documente

Regulamentul 1637/13-iul-2018 de completare a Regulamentului (UE) 2016/1011 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte standardele tehnice de reglementare pentru procedurile şi caracteristicile funcţiei de supraveghere

publicat in Jurnalul Oficial 274L din 2018

Regulamentul 1638/13-iul-2018 de completare a Regulamentului (UE) 2016/1011 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte standardele tehnice de reglementare care precizează în detaliu modalităţile prin care să se asigure caracterul adecvat şi verificabil al datelor de intrare, precum şi procedurile interne de supraveghere şi verificare pe care administratorul unui indice de referinţă critic sau semnificativ trebuie să se asigure că le instituie un contribuitor în cazul în care datele de intrare sunt furnizate de o funcţie de front office

publicat in Jurnalul Oficial 274L din 2018

Regulamentul 1639/13-iul-2018 de completare a Regulamentului (UE) 2016/1011 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte standardele tehnice de reglementare care precizează în detaliu elementele codului de conduită pe care trebuie să îl elaboreze administratorii indicilor de referinţă bazaţi pe date de intrare provenite de la contribuitori

publicat in Jurnalul Oficial 274L din 2018

Regulamentul 1640/13-iul-2018 de completare a Regulamentului (UE) 2016/1011 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte standardele tehnice de reglementare care precizează în detaliu cerinţele în materie de guvernanţă şi de control aplicabile contribuitorilor supravegheaţi

publicat in Jurnalul Oficial 274L din 2018

Regulamentul 1641/13-iul-2018 de completare a Regulamentului (UE) 2016/1011 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte standardele tehnice de reglementare care precizează în detaliu informaţiile care trebuie furnizate de administratorii indicilor de referinţă critici sau semnificativi în legătură cu metodologia utilizată pentru determinarea indicelui de referinţă, cu evaluarea internă şi aprobarea metodologiei, precum şi în legătură cu procedurile pentru modificarea substanţială a metodologiei

publicat in Jurnalul Oficial 274L din 2018

Regulamentul 1643/13-iul-2018 de completare a Regulamentului (UE) 2016/1011 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte standardele tehnice de reglementare care precizează în detaliu conţinutul declaraţiei privind indicele de referinţă pe care trebuie să o publice administratorul unui indice de referinţă şi cazurile în care această declaraţie trebuie actualizată

publicat in Jurnalul Oficial 274L din 2018

Regulamentul 1644/13-iul-2018 de completare a Regulamentului (UE) 2016/1011 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte standardele tehnice de reglementare care determină conţinutul minim al acordurilor de cooperare cu autorităţile competente din ţările terţe ale căror cadre juridice şi practici de supraveghere au fost recunoscute ca fiind echivalente

publicat in Jurnalul Oficial 274L din 2018

Regulamentul 1645/13-iul-2018 de completare a Regulamentului (UE) 2016/1011 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte standardele tehnice de reglementare care precizează forma şi conţinutul care trebuie respectate pentru cererile de recunoaştere depuse la autoritatea competentă din statul membru de referinţă şi pentru prezentarea de informaţii în notificarea Autorităţii Europene pentru Valori Mobiliare şi Pieţe (ESMA)

publicat in Jurnalul Oficial 274L din 2018

Regulamentul 1646/13-iul-2018 de completare a Regulamentului (UE) 2016/1011 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte standardele tehnice de reglementare pentru informaţiile care trebuie furnizate într-o cerere de autorizare şi într-o cerere de înregistrare

publicat in Jurnalul Oficial 274L din 2018

Regulamentul 1647/31-oct-2018 de autorizare a introducerii pe piaţă a hidrolizatului din membrană de ou ca aliment nou în temeiul Regulamentului (UE) 2015/2283 al Parlamentului European şi al Consiliului şi de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/2470 al Comisiei

publicat in Jurnalul Oficial 274L din 2018

Regulamentul 1642/13-iul-2018 de completare a Regulamentului (UE) 2016/1011 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte standardele tehnice de reglementare care precizează mai detaliat criteriile pe care autorităţile competente trebuie să le ia în considerare atunci când evaluează dacă administratorii indicilor de referinţă semnificativi ar trebui să aplice anumite cerinţe

publicat in Jurnalul Oficial 274L din 2018