Rasfoire documente

Regulamentul 1628/30-oct-2018 privind stabilirea, pentru anul 2019, a posibilităţilor de pescuit pentru anumite stocuri de peşte şi grupuri de stocuri de peşte, aplicabile în Marea Baltică, şi de modificare a Regulamentului (UE) 2018/120 în ceea ce priveşte anumite posibilităţi de pescuit în alte ape

publicat in Jurnalul Oficial 272L din 2018

Regulamentul 1629/25-iul-2018 de modificare a listei bolilor stabilite în anexa II la Regulamentul (UE) 2016/429 al Parlamentului European şi al Consiliului privind bolile transmisibile ale animalelor şi de modificare şi de abrogare a anumitor acte din domeniul sănătăţii animalelor (''Legea privind sănătatea animală'')

publicat in Jurnalul Oficial 272L din 2018

Regulamentul 1630/24-oct-2018 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [''Licka janjetina'' (IGP)]

publicat in Jurnalul Oficial 272L din 2018

Regulamentul 1631/30-oct-2018 de autorizare a introducerii pe piaţă a extractului de merişoare sub formă de pulbere ca aliment nou în temeiul Regulamentului (UE) 2015/2283 al Parlamentului European şi al Consiliului şi de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/2470 al Comisiei

publicat in Jurnalul Oficial 272L din 2018

Regulamentul 1632/30-oct-2018 de autorizare a introducerii pe piaţă a izolatului de proteine bazice din zer din lapte de bovină ca aliment nou în temeiul Regulamentului (UE) 2015/2283 al Parlamentului European şi al Consiliului şi de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/2470 al Comisiei

publicat in Jurnalul Oficial 272L din 2018

Regulamentul 1633/30-oct-2018 de autorizare a introducerii pe piaţă a concentratului peptidic rafinat din crevete ca aliment nou în temeiul Regulamentului (UE) 2015/2283 al Parlamentului European şi al Consiliului şi de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/2470 al Comisiei

publicat in Jurnalul Oficial 272L din 2018

Regulamentul 1634/30-oct-2018 de reînnoire a unei derogări de la Regulamentul (CE) nr. 1967/2006 al Consiliului cu privire la distanţa minimă faţă de coastă şi adâncimea minimă a mării pentru năvoadele de navă utilizate pentru pescuitul guvidului alb (Aphia minuta) în anumite ape teritoriale ale Italiei

publicat in Jurnalul Oficial 272L din 2018

Decizia 1635/30-oct-2018 de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE privind măsurile zoosanitare de combatere a pestei porcine africane în anumite state membre

publicat in Jurnalul Oficial 272L din 2018

Decizia 1636/23-oct-2018 de reînnoire şi de modificare a restricţionării temporare din Decizia (UE) 2018/796 privind comercializarea, distribuţia sau vânzarea de contracte pentru diferenţă clienţilor de retail

publicat in Jurnalul Oficial 272L din 2018