Rasfoire documente

Regulamentul 1618/12-iul-2018 de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 231/2013 în ceea ce priveşte sarcinile de păstrare ale depozitarilor

publicat in Jurnalul Oficial 271L din 2018

Regulamentul 1619/12-iul-2018 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2016/438 în ceea ce priveşte sarcinile de păstrare ale depozitarilor

publicat in Jurnalul Oficial 271L din 2018

Regulamentul 1620/13-iul-2018 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/61 de completare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte cerinţa de acoperire a necesarului de lichiditate pentru instituţiile de credit

publicat in Jurnalul Oficial 271L din 2018

Regulamentul 1621/26-oct-2018 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2016/2080 în ceea ce priveşte data intrării în depozit a laptelui praf degresat vândut printr-o procedură de licitaţie

publicat in Jurnalul Oficial 271L din 2018

Decizia 1623/29-oct-2018 în temeiul articolului 3 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte ţânţarii infectaţi pe cale nenaturală cu Wolbachia şi utilizaţi în scopuri de control al vectorilor

publicat in Jurnalul Oficial 271L din 2018

Decizia 1622/29-oct-2018 privind neaprobarea anumitor substanţe active din produsele biocide în temeiul Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 271L din 2018