Rasfoire documente

Decizia (PESC) 2018/1613/25-oct-2018 privind punerea în aplicare a Deciziei (PESC) 2016/849 privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene

publicat in Jurnalul Oficial 268L din 2018

Decizia 1603/18-sept-2018 privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului de cooperare dintre Uniunea Europeană şi Agenţia pentru Siguranţa Navigaţiei Aeriene în Africa şi Madagascar (ASECNA) privind dezvoltarea sistemelor de radionavigaţie prin satelit şi furnizarea de servicii conexe în zona de competenţă a ASECNA în beneficiul aviaţiei civile

publicat in Jurnalul Oficial 268L din 2018

Regulamentul 1604/25-oct-2018 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1284/2009 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva Republicii Guineea

publicat in Jurnalul Oficial 268L din 2018

Regulamentul 1606/25-oct-2018 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/1509 privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene

publicat in Jurnalul Oficial 268L din 2018

Regulamentul 1607/24-oct-2018 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 992/95 al Consiliului în ceea ce priveşte contingentele tarifare ale Uniunii pentru anumite produse agricole, produse agricole prelucrate şi produse pescăreşti originare din Norvegia

publicat in Jurnalul Oficial 268L din 2018

Regulamentul 1608/24-oct-2018 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1484/95 în ceea ce priveşte stabilirea preţurilor reprezentative în sectorul cărnii de pasăre şi în cel al ouălor, precum şi pentru ovalbumină

publicat in Jurnalul Oficial 268L din 2018

Decizia 1609/28-sept-2018 privind poziţia care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul Grupului de lucru al Comisiei Economice pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite (CEE-ONU) privind problemele vamale care vizează transporturile şi în cadrul Comitetului pentru transporturi terestre al CEE-ONU referitoare la adoptarea Convenţiei privind facilitarea procedurilor de trecere a frontierei pentru pasageri, bagaje şi bagaje neînsoţite transportate în cadrul traficului internaţional feroviar

publicat in Jurnalul Oficial 268L din 2018

Decizia (PESC) 2018/1610/25-oct-2018 de modificare a Deciziei 2010/573/PESC privind măsurile restrictive împotriva conducerii regiunii Transnistria din Republica Moldova

publicat in Jurnalul Oficial 268L din 2018

Decizia (PESC) 2018/1611/25-oct-2018 de modificare a Deciziei 2010/638/PESC privind măsuri restrictive împotriva Republicii Guineea

publicat in Jurnalul Oficial 268L din 2018

Decizia 1614/25-oct-2018 de stabilire a specificaţiilor pentru registrele vehiculelor menţionate la articolul 47 din Directiva (UE) 2016/797 a Parlamentului European şi a Consiliului şi de modificare şi abrogare a Deciziei 2007/756/CE a Comisiei

publicat in Jurnalul Oficial 268L din 2018

Rectificare din 26-oct-2018 la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1285 al Consiliului din 24 septembrie 2018 privind punerea în aplicare a articolului 21 alineatul (5) din Regulamentul (UE) 2016/44 privind măsuri restrictive având în vedere situaţia din Libia

publicat in Jurnalul Oficial 268L din 2018

Rectificare din 26-oct-2018 la Decizia de punere în aplicare (PESC) 2018/1290 a Consiliului din 24 septembrie 2018 privind punerea în aplicare a Deciziei (PESC) 2015/1333 privind măsuri restrictive având în vedere situaţia din Libia

publicat in Jurnalul Oficial 268L din 2018

Acord din 05-dec-2016 DE COOPERARE între Uniunea Europeană şi Agenţia pentru Siguranţa Navigaţiei Aeriene în Africa şi Madagascar (ASECNA) privind dezvoltarea sistemelor de radionavigaţie prin satelit şi furnizarea de servicii conexe în zona de competenţă a ASECNA în beneficiul aviaţiei civile

publicat in Jurnalul Oficial 268L din 2018

Regulamentul 1605/25-oct-2018 de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2015/1755 privind măsuri restrictive având în vedere situaţia din Burundi

publicat in Jurnalul Oficial 268L din 2018

Decizia (PESC) 2018/1612/25-oct-2018 de modificare a Deciziei (PESC) 2015/1763 privind măsuri restrictive având în vedere situaţia din Burundi

publicat in Jurnalul Oficial 268L din 2018