Rasfoire documente

Regulamentul 1594/22-oct-2018 de aprobare a unei modificări care nu este minoră din caietul de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul specialităţilor tradiţionale garantate [Bratislavsky rozok/Pressburger Kipfel/Pozsonyi kifli (STG)]

publicat in Jurnalul Oficial 265L din 2018

Regulamentul 1595/23-oct-2018 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1126/2008 de adoptare a anumitor standarde internaţionale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte Interpretarea 23 a Comitetului pentru interpretarea standardelor internaţionale de raportare financiară

publicat in Jurnalul Oficial 265L din 2018

Regulamentul 1596/23-oct-2018 de prelungire a derogării de la Regulamentul (CE) nr. 1967/2006 al Consiliului în ceea ce priveşte distanţa minimă faţă de coastă şi adâncimea pentru năvoadele de plajă utilizate pentru pescuit în anumite ape teritoriale ale Franţei (Occitania şi Provence-Alpes-Cote d'Azur)

publicat in Jurnalul Oficial 265L din 2018

Decizia 1597/23-oct-2018 de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/247 privind măsurile de protecţie vizând focarele de gripă aviară înalt patogenă din anumite state membre

publicat in Jurnalul Oficial 265L din 2018

Recomandarea 1/28-sept-2018 privind priorităţile parteneriatului UE-Azerbaidjan [2018/1598]

publicat in Jurnalul Oficial 265L din 2018