Rasfoire documente

Directiva 1581/19-oct-2018 de modificare a Directivei 2009/119/CE a Consiliului în ceea ce priveşte metodele de calcul al obligaţiilor de stocare

publicat in Jurnalul Oficial 263L din 2018

Decizia 1582/15-oct-2018 privind poziţia care urmează să fie adoptată în numele Uniunii în cadrul Comitetului mixt înfiinţat prin Acordul-cadru global de parteneriat şi de cooperare între Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Republica Socialistă Vietnam, pe de altă parte, în ceea ce priveşte adoptarea regulamentului de procedură al Comitetului mixt şi constituirea subcomitetelor şi a grupurilor de lucru specializate şi adoptarea mandatului acestora

publicat in Jurnalul Oficial 263L din 2018

Decizia 1583/18-oct-2018 de modificare a anexelor I şi II la Decizia 2006/766/CE în ceea ce priveşte importul de moluşte bivalve şi de produse pescăreşti din Peru şi din Myanmar/Birmania pentru consum uman

publicat in Jurnalul Oficial 263L din 2018

Decizia 1578/18-sept-2018 privind prelungirea Acordului de cooperare ştiinţifică şi tehnologică dintre Comunitatea Europeană şi Guvernul Statelor Unite ale Americii

publicat in Jurnalul Oficial 263L din 2018

Regulamentul 1580/19-oct-2018 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/2197 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare în ceea ce priveşte valutele strâns corelate, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 263L din 2018

Regulamentul 1579/18-oct-2018 de instituire a unei taxe antidumping definitive şi de colectare definitivă a taxei provizorii impuse asupra importurilor de anumite anvelope pneumatice, noi sau reşapate, din cauciuc, de tipul celor utilizate pentru autobuze sau camioane, cu un indice de sarcină de peste 121, originare din Republica Populară Chineză, şi de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2018/163

publicat in Jurnalul Oficial 263L din 2018