Rasfoire documente

Regulamentul 1566/18-oct-2018 privind autorizarea preparatului de endo-1,3(4)-beta-glucanază şi endo-1,4-beta-xilanază produse de Aspergillus niger (NRRL 25541) şi alfa-amilază produsă de Aspergillus orizae (ATCC66222) ca aditiv furajer pentru purceii înţărcaţi şi pentru speciile porcine minore (înţărcate) şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1453/2004 (titularul autorizaţiei: Andres Pintaluba S.A.)

publicat in Jurnalul Oficial 262L din 2018

Regulamentul 1563/15-oct-2018 privind Programul pentru cercetare şi formare al Comunităţii Europene a Energiei Atomice (2019-2020) de completare a Programului-cadru pentru cercetare şi inovare Orizont 2020 şi de abrogare a Regulamentului (Euratom) nr. 1314/2013

publicat in Jurnalul Oficial 262L din 2018

Regulamentul 1564/17-oct-2018 privind autorizarea unui preparat de dolomită-magnezit ca aditiv pentru hrana tuturor speciilor de animale cu excepţia vacilor de lapte şi a altor rumegătoare pentru producţia de lapte, a purceilor înţărcaţi şi a porcilor pentru îngrăşare

publicat in Jurnalul Oficial 262L din 2018

Regulamentul 1571/18-oct-2018 privind preţul minim de vânzare pentru laptele praf degresat pentru a douăzeci şi şasea invitaţie parţială de participare la licitaţie în cadrul procedurii de licitaţie deschise prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/2080

publicat in Jurnalul Oficial 262L din 2018

Regulamentul 1567/18-oct-2018 de rectificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2018/249 privind autorizarea substanţelor taurină, beta-alanină, L-alanină, L-arginină, acid L-aspartic, L-histidină, D,L-izoleucină, L-leucină, L-fenilalanină, L-prolină, D,L-serină, L-tirozină, L-metionină, L-valină, L-cisteină, glicină, glutamat monosodic şi acid L-glutamic ca aditivi în hrana tuturor speciilor de animale şi a substanţei clorhidrat monohidrat de L-cisteină pentru toate speciile cu excepţia pisicilor şi a câinilor

publicat in Jurnalul Oficial 262L din 2018

Regulamentul 1568/18-oct-2018 privind autorizarea unui preparat de fumonisină esterază produsă de Komagataella phaffii (DSM 32159) ca aditiv pentru hrana tuturor porcinelor şi a tuturor speciilor de păsări de curte

publicat in Jurnalul Oficial 262L din 2018

Regulamentul 1569/18-oct-2018 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1110/2011 privind autorizarea unui preparat enzimatic de endo-1,4-beta-xilanază produs de Trichoderma reesei (CBS 114044) ca aditiv pentru hrana găinilor ouătoare, a speciilor de păsări de curte minore şi a porcilor pentru îngrăşat (titularul autorizaţiei: Roal Oy)

publicat in Jurnalul Oficial 262L din 2018

Regulamentul 1570/18-oct-2018 de încheiere a procedurii privind importurile de biomotorină originară din Argentina şi Indonezia şi de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1194/2013

publicat in Jurnalul Oficial 262L din 2018

Decizia 1572/15-oct-2018 referitoare la aplicarea în Uniune a Regulamentelor nr. 9, 63 şi 92 ale Comisiei Economice pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite cu privire la dispoziţiile uniforme privind omologarea vehiculelor cu trei roţi, a mopedelor şi a sistemelor de schimb de amortizare a zgomotului la evacuare pentru vehiculele din categoria L în ceea ce priveşte emisiile sonore

publicat in Jurnalul Oficial 262L din 2018

Decizia 1573/15-oct-2018 de stabilire a poziţiei care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul Comitetului APE instituit prin Acordul de parteneriat economic preliminar dintre Ghana, pe de o parte, şi Comunitatea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de altă parte, în ceea ce priveşte adoptarea unei decizii a Comitetului APE cu privire la aderarea Republicii Croaţia la Uniunea Europeană

publicat in Jurnalul Oficial 262L din 2018

Decizia 1575/09-aug-2018 privind măsurile acordate în favoarea anumitor cazinouri greceşti SA.28973 - C 16/2010 (ex NN 22/2010, ex CP 318/2009) puse în aplicare de Grecia

publicat in Jurnalul Oficial 262L din 2018

Rectificare din 19-oct-2018 la Regulamentul (UE) 2018/848 al Parlamentului European şi al Consiliului din 30 mai 2018 privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 262L din 2018

Regulamentul 1565/17-oct-2018 privind autorizarea unui preparat de endo-1,4-beta-mananază produsă de Paenibacillus lentus (DSM 28088) ca aditiv pentru hrana puilor pentru îngrăşare, a puicuţelor pentru ouat şi a speciilor minore de păsări de curte, altele decât păsările ouătoare, a curcanilor pentru îngrăşare şi a curcanilor crescuţi pentru reproducere, a purceilor înţărcaţi, a porcilor pentru îngrăşare şi a speciilor minore de porcine (titularul autorizaţiei: Elanco GmbH)

publicat in Jurnalul Oficial 262L din 2018

Decizia 1574/16-oct-2018 de numire a unui membru, propus de Republica Italiană, în cadrul Comitetului Regiunilor

publicat in Jurnalul Oficial 262L din 2018

Decizia 1576/18-oct-2018 de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE privind măsurile zoosanitare de combatere a pestei porcine africane în anumite state membre

publicat in Jurnalul Oficial 262L din 2018