Rasfoire documente

Regulamentul 137/29-ian-2018 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 101/2011 privind măsuri restrictive împotriva anumitor persoane, entităţi şi organisme având în vedere situaţia din Tunisia

publicat in Jurnalul Oficial 25L din 2018

Regulamentul 138/16-ian-2018 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [''Traditional Welsh Caerphilly''/''Traditional Welsh Caerffili'' (IGP)]

publicat in Jurnalul Oficial 25L din 2018

Regulamentul 139/29-ian-2018 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1033/2006 în ceea ce priveşte trimiterile la dispoziţiile OACI

publicat in Jurnalul Oficial 25L din 2018

Decizia (PESC) 2018/141/29-ian-2018 de modificare a Deciziei 2011/72/PESC privind măsuri restrictive îndreptate împotriva anumitor persoane şi entităţi având în vedere situaţia din Tunisia

publicat in Jurnalul Oficial 25L din 2018

Decizia 142/15-ian-2018 de modificare a Deciziei de punere în aplicare 2014/762/UE de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1313/2013/UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind un mecanism de protecţie civilă al Uniunii

publicat in Jurnalul Oficial 25L din 2018

Decizia 143/19-ian-2018 de confirmare sau de modificare a calculului provizoriu al mediei emisiilor specifice de CO2 şi al obiectivelor privind emisiile specifice pentru producătorii de vehicule utilitare uşoare noi, pentru anul calendaristic 2016, în temeiul Regulamentului (UE) nr. 510/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 25L din 2018

Decizia 144/19-ian-2018 de confirmare sau de modificare a calculului provizoriu al mediei emisiilor specifice de CO2 şi al obiectivelor privind emisiile specifice pentru producătorii de autoturisme, pentru anul calendaristic 2016, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 443/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 25L din 2018

Regulamentul 140/29-ian-2018 de instituire a unei taxe antidumping definitive şi de percepere definitivă a taxei provizorii instituite la importurile de anumite articole din fontă originare din Republica Populară Chineză şi de închidere a anchetei privind importurile de anumite articole din fontă originare din India

publicat in Jurnalul Oficial 25L din 2018