Rasfoire documente

Decizia 1544/15-oct-2018 privind măsuri restrictive împotriva proliferării şi utilizării armelor chimice

publicat in Jurnalul Oficial 259L din 2018

Decizia 1545/15-oct-2018 de modificare a Deciziei (PESC) 2017/1869 privind misiunea Uniunii Europene de consiliere în sprijinul reformei sectorului de securitate din Irak (EUAM Irak)

publicat in Jurnalul Oficial 259L din 2018

Decizia 1546/15-oct-2018 de modificare a Deciziei (PESC) 2017/1425 privind o acţiune a Uniunii Europene de stabilizare în Mopti şi Segou

publicat in Jurnalul Oficial 259L din 2018

Regulamentul 1541/02-oct-2018 de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 904/2010 şi (UE) 2017/2454 în ceea ce priveşte măsurile de consolidare a cooperării administrative în domeniul taxei pe valoarea adăugată

publicat in Jurnalul Oficial 259L din 2018

Regulamentul 1543/15-oct-2018 privind autorizarea unui preparat de Pediococcus pentosaceus DSM 32291 ca aditiv furajer pentru toate speciile de animale

publicat in Jurnalul Oficial 259L din 2018

Decizia 1547/15-oct-2018 de stabilire a specificaţiilor pentru conectarea punctelor centrale de acces la Sistemul de intrare/ieşire (EES) şi pentru identificarea unei soluţii tehnice în vederea facilitării colectării de date de către statele membre, în scopul generării statisticilor privind accesul la datele EES în scopul asigurării respectării legii

publicat in Jurnalul Oficial 259L din 2018

Decizia 1548/15-oct-2018 de stabilire a unor măsuri pentru întocmirea listei persoanelor identificate ca fiind persoane care au depăşit durata de şedere autorizată în Sistemul de intrare/ieşire (EES) si procedura de punere la dispoziţia statelor membre a listei respective

publicat in Jurnalul Oficial 259L din 2018

Rectificare din 16-oct-2018 la Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/1524 a Comisiei din 11 octombrie 2018 de stabilire a unei metodologii de monitorizare şi a dispoziţiilor privind raportarea de către statele membre în conformitate cu Directiva (UE) 2016/2102 a Parlamentului European şi a Consiliului privind accesibilitatea site-urilor web şi a aplicaţiilor mobile ale organismelor din sectorul public

publicat in Jurnalul Oficial 259L din 2018

Rectificare din 16-oct-2018 la Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/1522 a Comisiei din 11 octombrie 2018 de stabilire a unui format comun pentru programele naţionale de control al poluării atmosferice în temeiul Directivei (UE) 2016/2284 a Parlamentului European şi a Consiliului privind reducerea emisiilor naţionale de anumiţi poluanţi atmosferici

publicat in Jurnalul Oficial 259L din 2018

Regulamentul 1542/15-oct-2018 privind măsuri restrictive împotriva proliferării şi utilizării armelor chimice

publicat in Jurnalul Oficial 259L din 2018