Rasfoire documente

Regulamentul 1529/08-oct-2018 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [''Cioccolato di Modica'' (IGP)]

publicat in Jurnalul Oficial 257L din 2018

Regulamentul 1530/10-oct-2018 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

publicat in Jurnalul Oficial 257L din 2018

Regulamentul 1531/10-oct-2018 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

publicat in Jurnalul Oficial 257L din 2018

Regulamentul 1532/12-oct-2018 privind nereînnoirea aprobării substanţei active diquat, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind introducerea pe piaţă a produselor fitosanitare, şi de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei

publicat in Jurnalul Oficial 257L din 2018

Regulamentul 1533/12-oct-2018 privind autorizarea alginatului de sodiu ca aditiv destinat hranei pentru pisici, câini, alte animale de la care nu se obţin produse alimentare şi peşti şi a alginatului de potasiu ca aditiv destinat hranei pentru pisici şi câini

publicat in Jurnalul Oficial 257L din 2018

Regulamentul 1534/12-oct-2018 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 185/2013 în ceea ce priveşte deducerile din cotele de pescuit alocate Spaniei pentru anii 2017 şi 2018

publicat in Jurnalul Oficial 257L din 2018

Decizia 1535/28-sept-2018 privind semnarea, în numele Uniunii, a Acordului privind statutul dintre Uniunea Europeană şi fosta Republică iugoslavă a Macedoniei referitor la acţiunile desfăşurate de Agenţia Europeană pentru Poliţia de Frontieră şi Garda de Coastă în fosta Republică iugoslavă a Macedoniei

publicat in Jurnalul Oficial 257L din 2018

Decizia 1536/09-oct-2018 de stabilire a poziţiei care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul Comitetului pentru achiziţii publice cu privire la aderarea Australiei la Acordul revizuit privind achiziţiile publice

publicat in Jurnalul Oficial 257L din 2018

Decizia 1537/18-iul-2017 privind ajutorul de stat SA.38105 2014/C (ex 2014/NN) pus în aplicare de Regatul Belgiei în favoarea Brussels Airlines, TUI Airlines Belgium şi Thomas Cook Airlines Belgium

publicat in Jurnalul Oficial 257L din 2018

Decizia 1538/11-oct-2018 privind armonizarea spectrului de frecvenţe radio pentru utilizarea de dispozitive cu rază mică de acţiune în benzile de frecvenţe de 874-876 şi 915-921 MHz

publicat in Jurnalul Oficial 257L din 2018

Rectificare din 15-oct-2018 la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/317 al Comisiei din 2 martie 2018 de instituire a unei derogări de la Regulamentul (CE) nr. 1967/2006 al Consiliului în ceea ce priveşte distanţa minimă faţă de coastă şi adâncimea minimă pentru uneltele filtrante înconjurătoare de navă utilizate la pescuitul de guvid alb (Aphia minuta) în anumite ape teritoriale ale Italiei

publicat in Jurnalul Oficial 257L din 2018

Decizia 1528/11-oct-2018 privind semnarea, în numele Uniunii, a Acordului de parteneriat voluntar dintre Uniunea Europeană şi Republica Socialistă Vietnam privind asigurarea respectării legislaţiei, guvernanţa şi schimburile comerciale în sectorul forestier

publicat in Jurnalul Oficial 257L din 2018