Rasfoire documente

Regulamentul 1507/10-oct-2018 privind măsurile excepţionale de sprijinire a pieţei pentru sectorul ouălor şi cel al cărnii de pasăre în Polonia

publicat in Jurnalul Oficial 255L din 2018

Regulamentul 1508/10-oct-2018 de stabilire a coeficientului de depreciere care va fi aplicat pentru achiziţionarea de lapte praf degresat în cadrul intervenţiei publice în exerciţiul contabil 2019

publicat in Jurnalul Oficial 255L din 2018

Decizia 1509/02-oct-2018 de numire a unui membru, propus de Republica Federală Germania, în cadrul Comitetului Regiunilor

publicat in Jurnalul Oficial 255L din 2018

Decizia 1511/09-oct-2018 de modificare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2015/789 privind măsuri de prevenire a introducerii în Uniune şi a răspândirii în interiorul acesteia a Xylella fastidiosa (Wells et al.)

publicat in Jurnalul Oficial 255L din 2018

Decizia 1512/10-oct-2018 de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE privind măsurile zoosanitare de combatere a pestei porcine africane în anumite state membre

publicat in Jurnalul Oficial 255L din 2018

Decizia 1510/08-oct-2018 de numire a doi membri, propuşi de Republica Italiană, în cadrul Comitetului Regiunilor

publicat in Jurnalul Oficial 255L din 2018

Regulamentul 1506/10-oct-2018 privind măsurile excepţionale de sprijinire a pieţei pentru sectorul ouălor şi cel al cărnii de pasăre în Italia

publicat in Jurnalul Oficial 255L din 2018