Rasfoire documente

Rectificare din 08-oct-2018 la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/574 al Comisiei din 15 decembrie 2017 privind standardele tehnice pentru instituirea şi operarea unui sistem de trasabilitate pentru produsele din tutun

publicat in Jurnalul Oficial 252L din 2018

Decizia 1493/02-oct-2018 de autorizare a Ungariei să introducă o măsură specială de derogare de la articolul 26 alineatul (1) litera (a) şi de la articolele 168 şi 168a din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată

publicat in Jurnalul Oficial 252L din 2018

Decizia 1492/02-oct-2018 prin care Republica Letonia este autorizată să introducă o măsură specială de derogare de la articolul 193 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată

publicat in Jurnalul Oficial 252L din 2018

Decizia 1491/02-oct-2018 de autorizare a Spaniei să aplice o rată redusă a accizei la energia electrică furnizată în mod direct navelor aflate la dană în port, în conformitate cu articolul 19 din Directiva 2003/96/CE

publicat in Jurnalul Oficial 252L din 2018

Decizia 1490/02-oct-2018 prin care Ungaria este autorizată să aplice o măsură specială de derogare de la articolul 287 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată

publicat in Jurnalul Oficial 252L din 2018

Regulamentul 1489/03-oct-2018 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

publicat in Jurnalul Oficial 252L din 2018

Regulamentul 1488/28-sept-2018 privind instituirea întreprinderii comune pentru calculul european de înaltă performanţă

publicat in Jurnalul Oficial 252L din 2018