Rasfoire documente

Rectificare din 04-oct-2018 la Regulamentul (UE) 2017/227 al Comisiei din 9 februarie 2017 de modificare a anexei XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH), în ceea ce priveşte eterul de bis(pentabromfenil)

publicat in Jurnalul Oficial 249L din 2018

Decizia 1479/03-oct-2018 de amânare a datei de expirare a aprobării substanţei fluorură de sulfuril destinate utilizării în produsele biocide din tipul de produs 8

publicat in Jurnalul Oficial 249L din 2018

Decizia 1478/03-oct-2018 de modificare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2016/2323 în vederea actualizării Listei europene a instalaţiilor de reciclare a navelor instituită în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1257/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 249L din 2018

Decizia 1477/02-oct-2018 privind termenele şi condiţiile autorizaţiilor produselor biocide care conţin etil butil acetil amino propionat, transmise de Belgia în conformitate cu articolul 36 din Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 249L din 2018

Regulamentul 1476/03-oct-2018 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1210/2003 al Consiliului privind anumite restricţii specifice în relaţiile economice şi financiare cu Irak

publicat in Jurnalul Oficial 249L din 2018