Rasfoire documente

Regulamentul 1476/03-oct-2018 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1210/2003 al Consiliului privind anumite restricţii specifice în relaţiile economice şi financiare cu Irak

publicat in Jurnalul Oficial 249L din 2018

Decizia 1477/02-oct-2018 privind termenele şi condiţiile autorizaţiilor produselor biocide care conţin etil butil acetil amino propionat, transmise de Belgia în conformitate cu articolul 36 din Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 249L din 2018

Decizia 1478/03-oct-2018 de modificare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2016/2323 în vederea actualizării Listei europene a instalaţiilor de reciclare a navelor instituită în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1257/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 249L din 2018

Decizia 1479/03-oct-2018 de amânare a datei de expirare a aprobării substanţei fluorură de sulfuril destinate utilizării în produsele biocide din tipul de produs 8

publicat in Jurnalul Oficial 249L din 2018

Rectificare din 04-oct-2018 la Regulamentul (UE) 2017/227 al Comisiei din 9 februarie 2017 de modificare a anexei XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH), în ceea ce priveşte eterul de bis(pentabromfenil)

publicat in Jurnalul Oficial 249L din 2018