Rasfoire documente

Decizia (UE, Euratom) 2018/1470/28-sept-2018 de numire a unui membru, propus de Republica Federală Germania, în cadrul Comitetului Economic şi Social European

publicat in Jurnalul Oficial 246L din 2018

Regulamentul 1468/01-oct-2018 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 461/2013 al Consiliului de instituire a unei taxe compensatorii definitive la importurile de anumite tipuri de polietilen tereftalat (PET) originare din India

publicat in Jurnalul Oficial 246L din 2018

Regulamentul 1469/01-oct-2018 de instituire a unei taxe antidumping definitive la importurile de anumite ţevi şi tuburi fără sudură, din fier sau din oţel, originare din Rusia şi din Ucraina, în urma unei reexaminări efectuate în perspectiva expirării măsurilor în temeiul articolului 11 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2016/1036 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 246L din 2018

Regulamentul 1467/27-iul-2018 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2016/1675 de completare a Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte adăugarea Pakistanului în tabelul prevăzut la punctul I din anexă

publicat in Jurnalul Oficial 246L din 2018

Decizia 1471/19-sept-2018 privind propunerea de iniţiativă cetăţenească intitulată ''STOP FRAUDEI cu FONDURI UE şi utilizării abuzive a acestor fonduri - printr-un control mai bun al deciziilor, al punerii în aplicare şi al sancţiunilor''

publicat in Jurnalul Oficial 246L din 2018