Rasfoire documente

Regulamentul 1461/28-sept-2018 de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului şi a anexei la Regulamentul (UE) nr. 231/2012 al Comisiei în ceea ce priveşte utilizarea hidroxipropilcelulozei de joasă substituţie (L-HPC) în suplimentele alimentare

publicat in Jurnalul Oficial 245L din 2018

Regulamentul 1462/28-sept-2018 de modificare a anexei la Regulamentul (UE) nr. 231/2012 de stabilire a specificaţiilor pentru aditivii alimentari enumeraţi în anexele II şi III la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte specificaţiile pentru anumiţi esteri de sorbitan (E 491 Monostearat de sorbitan, E 492 Tristearat de sorbitan şi E 495 Monopalmitat de sorbitan)

publicat in Jurnalul Oficial 245L din 2018

Decizia 1463/28-sept-2018 privind aplicarea unor măsuri de control în privinţa noilor substanţe psihoactive N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]ciclopropancarboxamidă (ciclopropilfentanil) şi 2-metoxi-N-fenil-N- [1-(2-feniletil)piperidin-4-il]acetamidă (metoxiacetilfentanil)

publicat in Jurnalul Oficial 245L din 2018

Decizia (PESC) 2018/1465/28-sept-2018 de modificare a Deciziei (PESC) 2015/1333 privind măsuri restrictive având în vedere situaţia din Libia

publicat in Jurnalul Oficial 245L din 2018

Decizia 1466/21-sept-2018 de reînnoire şi de modificare a interdicţiei temporare din Decizia (UE) 2018/795 privind comercializarea, distribuţia sau vânzarea de opţiuni binare clienţilor de retail

publicat in Jurnalul Oficial 245L din 2018

Decizia 1464/28-sept-2018 privind poziţia care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Comitetului CETA pentru comerţ şi dezvoltare durabilă instituit prin Acordul economic şi comercial cuprinzător dintre Canada, pe de o parte, şi Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de altă parte, în ceea ce priveşte stabilirea listelor de persoane care doresc să acţioneze în calitate de membri ai grupurilor de experţi în conformitate cu capitolul douăzeci şi trei şi capitolul douăzeci şi patru din acord

publicat in Jurnalul Oficial 245L din 2018