Rasfoire documente

Decizia 1304/19-sept-2018 privind propunerea de iniţiativă cetăţenească intitulată ''Eat ORIGINal! Unmask your food''

publicat in Jurnalul Oficial 244L din 2018

Decizia 1305/26-sept-2018 privind termenele şi condiţiile autorizaţiei unei familii de produse biocide care conţin deltametrin, transmise de Suedia în conformitate cu articolul 36 din Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 244L din 2018

Decizia 1306/27-sept-2018 de încheiere a procedurii antidumping privind importurile de anumite tipuri de sârmă din oţel inoxidabil originare din India

publicat in Jurnalul Oficial 244L din 2018

Regulamentul 1298/11-iul-2018 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 658/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului cu privire la ajustarea în funcţie de rata inflaţiei a cuantumurilor taxelor datorate Agenţiei Europene pentru Medicamente pentru desfăşurarea de activităţi de farmacovigilenţă cu privire la medicamentele de uz uman

publicat in Jurnalul Oficial 244L din 2018

Regulamentul 1299/26-sept-2018 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1484/95 în ceea ce priveşte stabilirea preţurilor reprezentative în sectorul cărnii de pasăre şi în cel al ouălor, precum şi pentru ovalbumină

publicat in Jurnalul Oficial 244L din 2018

Regulamentul 1300/27-sept-2018 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2535/2001 în ceea ce priveşte licenţele de import pentru produsele lactate originare din Norvegia şi de derogare de la acesta

publicat in Jurnalul Oficial 244L din 2018

Regulamentul 1301/27-sept-2018 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2018/659 al Comisiei privind condiţiile de introducere în Uniune a ecvideelor vii şi a materialului seminal, a ovulelor şi a embrionilor de ecvidee

publicat in Jurnalul Oficial 244L din 2018

Regulamentul 1302/27-sept-2018 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1210/2003 al Consiliului privind anumite restricţii specifice în relaţiile economice şi financiare cu Irak

publicat in Jurnalul Oficial 244L din 2018

Decizia 1303/18-sept-2018 privind poziţia care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene, în cadrul Comitetului de asociere reunit în configuraţia ''Comerţ'' instituit prin Acordul de asociere dintre Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Georgia, pe de altă parte, privind actualizarea anexei III (Apropierea) privind normele aplicabile standardizării, acreditării, evaluării conformităţii, reglementării tehnice şi metrologiei şi a anexei XVI (Achiziţii publice) la acord

publicat in Jurnalul Oficial 244L din 2018

Decizia 1307/27-sept-2018 de modificare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2017/247 privind măsurile de protecţie vizând focarele epidemice de gripă aviară înalt patogenă din anumite state membre

publicat in Jurnalul Oficial 244L din 2018