Rasfoire documente

Aviz din 27-sept-2018 privind intrarea în vigoare a Acordului dintre Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Islanda, pe de altă parte, cu privire la participarea Islandei la îndeplinirea în comun a angajamentelor Uniunii Europene, ale statelor membre ale acesteia şi ale Islandei pentru cea de a doua perioadă de angajament din cadrul Protocolului de la Kyoto la Convenţia-cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice

publicat in Jurnalul Oficial 243L din 2018

Notificare din 27-sept-2018 privind intrarea în vigoare a Acordului sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană şi Regatul Norvegiei privind preferinţele comerciale suplimentare pentru produsele agricole

publicat in Jurnalul Oficial 243L din 2018

Regulamentul 1293/26-sept-2018 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/2470 în ceea ce priveşte condiţiile de utilizare a alimentului nou lactitol

publicat in Jurnalul Oficial 243L din 2018

Regulamentul 1294/26-sept-2018 privind neaprobarea gudronului de pin de Landes ca substanţă de bază în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind introducerea pe piaţă a produselor fitosanitare

publicat in Jurnalul Oficial 243L din 2018

Regulamentul 1295/26-sept-2018 de aprobare a substanţei de bază ulei de ceapă, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind introducerea pe piaţă a produselor fitosanitare, şi de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei

publicat in Jurnalul Oficial 243L din 2018

Decizia 1296/18-sept-2018 de stabilire a poziţiei care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene la cea de a 13-a Adunare generală a Organizaţiei Interguvernamentale pentru Transporturile Internaţionale Feroviare (OTIF) în legătură cu anumite modificări ale Convenţiei privind transporturile internaţionale feroviare (COTIF) şi ale apendicelor la aceasta

publicat in Jurnalul Oficial 243L din 2018

Decizia 1297/25-sept-2018 privind o derogare de la recunoaşterea reciprocă a autorizaţiei produselor biocide care conţin creozot de către Franţa în conformitate cu articolul 37 din Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 243L din 2018