Rasfoire documente

Decizie din 11-iul-2018 referitoare la depunerea şi la notificarea de acte de procedură prin intermediul aplicaţiei e-Curia

publicat in Jurnalul Oficial 240L din 2018

Decizia (PESC) 2018/1289/24-sept-2018 privind punerea în aplicare a Deciziei (PESC) 2016/849 privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene

publicat in Jurnalul Oficial 240L din 2018

Modificari din 31-iul-2018 ALE REGULAMENTULUI DE PROCEDURĂ AL TRIBUNALULUI

publicat in Jurnalul Oficial 240L din 2018

Modificari din 11-iul-2018 ALE REGULAMENTULUI DE PROCEDURĂ AL TRIBUNALULUI

publicat in Jurnalul Oficial 240L din 2018

Notificare din 25-sept-2018 privind intrarea în vigoare a Acordului sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană şi Noua Zeelandă în temeiul articolului XXIV alineatul (6) şi al articolului XXVIII din Acordul General pentru Tarife şi Comerţ (GATT) din 1994 referitor la modificarea concesiilor din lista de angajamente a Republicii Croaţia în cursul procesului său de aderare la Uniunea Europeană

publicat in Jurnalul Oficial 240L din 2018

Regulamentul 1284/24-sept-2018 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/1509 privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene

publicat in Jurnalul Oficial 240L din 2018

Regulamentul 1286/24-sept-2018 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1210/2003 al Consiliului privind anumite restricţii specifice în relaţiile economice şi financiare cu Irak

publicat in Jurnalul Oficial 240L din 2018

Regulamentul 1287/24-sept-2018 de acordare a unei autorizaţii a Uniunii pentru familia de produse biocide ''Quat-chem's iodine based products''

publicat in Jurnalul Oficial 240L din 2018

Regulamentul 1288/24-sept-2018 de acordare a unei autorizaţii a Uniunii pentru familia de produse biocide ''Prodhynet's iodine based products''

publicat in Jurnalul Oficial 240L din 2018

Regulamentul 1285/24-sept-2018 privind punerea în aplicare a articolului 21 alineatul (5) din Regulamentul (UE) 2016/44 privind măsuri restrictive având în vedere situaţia din Libia

publicat in Jurnalul Oficial 240L din 2018

Decizia (PESC) 2018/1290/24-sept-2018 privind punerea în aplicare a Deciziei (PESC) 2015/1333 privind măsuri restrictive având în vedere situaţia din Libia

publicat in Jurnalul Oficial 240L din 2018